Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Illustration över hus i det nya området.

En illustration över hur det kan komma att se ut i den nya planerade stadsdelen Born.

Planer på en ny centrumnära stadsdel

Falun kan komma att få en helt ny stadsdel – Born. Just nu är den nya detaljplanen för området ute på samråd.

Detaljplanen ska göra det möjligt att bygga en helt ny stadsdel i det kulturhistoriska området Born, som ligger mellan Hanröleden, Faluån, Södra Mariegatan och Kvarntorget.

Intill det detaljplanerade området ligger det gamla kraftverket och det gamla kopparvitriolverket med tillhörande arbetslokaler.

På området Born föreslås det byggas främst bostäder, men även förskola, gymnasium, vårdboende samt annan service kan bli aktuell.

En ny gata från Södra Mariegatan ska leda in i området. Den nya gatan följer den tidigare järnvägen till industrierna som fanns här en gång i tiden.

Anpassas efter befintlig bebyggelse

Bostädernas arkitektur kommer att anpassas efter bebyggelsen som finns här idag, som har industrikaraktär.

Flera av byggnaderna är byggnadsminnen och i dessa föreslås möjligheter för verksamheter som inte påverkar byggnaderna negativt.

Området får en speciell karaktär av slaggområdet som omgärdar stadsdelen.

Längs Faluån kan det bli någon form av park som utformas utifrån dagsläget med slagg, bebyggelselämningar, björkar och en träspång att ta sig fram på.

Hela området gränsar till Världsarvet och här finns bland annat kulturhistoriska byggnader samt tolv meter djup slagg som är klassat som fornminne och innehåller tungmetaller.

Man beräknar att det kommer att ta minst ett år innan alla bitar fallit på plats och planen kan bli antagen.

–Vi jobbar med att få den nya byggnationen att inte påverka den befintliga kulturmiljön eller riksintresset negativt i området. Jag tror att det här kan bli en mycket attraktiv och centrumnära stadsdel, säger planarkitekt Sara Bergvin.

Här kan du läsa mer om aktuella planer

Sidan uppdaterad 2019-12-18