Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Vy över Tisken med solen blänkande i vattnet.

Grundvattennivåerna i Falu kommun är bra. Någon vattenbrist ska det inte behöva bli.

Bra grundvattennivåer i kommunen just nu

De mindre grundvattendepåerna i Falu kommun har just nu mycket högre nivåer än normalt. I de större grundvattenmagasinen däremot råder normalläge.

Nederbörden under det andra halvåret 2019, ihop med den milda vintern, innebär att våra mindre grundvattendepåer har mycket högre nivåer än normalt.

När det gäller de stora grundvattenmagasinen är de påfyllda till normala värden.

–Det kommer inte att vara någon vattenbrist 2020, men man ska ändå se till att hushålla med denna viktiga naturresurs, säger Jan-Åke Holmdahl, kommunens vattensamordnare.

Höga nivåer i magasinen - men inga problem

Sett till Svärdsjövattendraget pågår tappningar från regleringsmagasinen, främst i Amungen. Nivåerna i magasinen är högre än normalt.

–Men det kommer inte att uppstå några problem, menar Jan-Åke Holmdahl.

I Sågmyravattendraget råder normala förhållanden förutom i Årbosjön, där nivån är väldigt låg.

I Runn och Dalälven är läget stabilt.

– år blir det ingen märkbar avsänkning av Runn, varför båtägare redan nu kan påbörja isättning av båtarna, säger Jan-Åke Holmdahl.

Sidan uppdaterad 2020-04-09