Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild på Tälthallen.

Tälthallen på Lugnet kan snart vara ett minne blott. En ny ishall kan nämligen komma att ersätta tältlösningen som funnits i några år.

Ny ishall kan ersätta tältlösningen på Lugnet

Lugnet kan komma att få ytterligare en ishall. Tanken är att träningshallen i så fall ska ersätta den tältlösning som finns på området i dag.

Kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört en utredning och analys om behovet av två isytor inomhus i kommunen. Utifrån föreningslivets behov – konståkning, ishockey, bandy och hastighetsåkning - drar förvaltningen slutsatsen att det finns behov av två permanenta ishallar. Dels utifrån nuläge, dels i relation till bedömd befolkningsprognos.

Falu kommun har även få ishallar i relation till jämförbara kommuner. Skulle en ny ishall byggas på Lugnet, så är tanken att tälthallen samtidigt försvinner.

Nämnden beslutade vid sitt senaste sammanträde att ge förvaltningen, tillsammans med sektor service som ansvarar för kommunens fastigheter, i uppdrag att ta fram ett förslag på utformning och finansiering av ytterligare en ishall med tak som ersättning för nuvarande tältlösning.

– Nuvarande tältlösning på Lugnet var aldrig tänkt att bli långvarig och nämnden vill hitta en långsiktig lösning. Med hänsyn till att kommunen kommande år har stora investeringsbehov, inom bland annat skolan och äldreomsorgen, är det dock viktigt att en ny ishall inte innebär alltför stora kostnader. Det ska också vara en energieffektiv och miljövänlig hall, säger Svante Parsjö Tegnér (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, och fortsätter:

– Utredningsuppdraget har inledningsvis en bred ansats där olika alternativ och placeringar beskrivs, så att kultur- och fritidsnämnden i december kan ta ställning till vilka alternativ som kan vara lämpliga att utreda ytterligare.

Cykelpark byggs i gamla slalombacken

Klart är att Lugnet kommer att få en cykelpark, en så kallad Skills Park, för barn och ungdomar.

Den kommer att anläggas i den gamla slalombacken.

Parken ska vända sig till barn- och ungdomar som vill utveckla och utmana sig i sitt cyklande och attrahera nybörjare såväl som erfarna.

Tanken är att parken ska utformas tillsammans med barn och ungdomar från Falun och professionella/erfarna tränare och aktiva cyklister. Delar av parken kommer att vara ett område för Dirtycykling med hopp och hinder.

– Nämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att anlägga cykelparken under förutsättning att anläggningen ska vara kostnadsneutral. Den ska finansieras via spåravgifter som vuxna mountainbikeåkare betalar för att använda Lugnetanläggningens spårsystem. Närboende ska också informeras och få lämna synpunkter på cykelparken, säger Svante Parsjö Tegnér.

Parken gör att Faluns barn- och ungdomar får ytterligare en anläggning för spontanidrott och att Falun utvecklas till en mer komplett cykeldestination för barnfamiljer.

Sidan uppdaterad 2020-09-24