Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Skateramp och en skylt som talar om att det ska vara tyst mellan klockan 22 och 07

Skateparken på Galgberget flyttas

På grund av klagomål på störande ljudnivåer kommer skateramperna på Vitriolstigen att flyttas, trots att många vill ha dem kvar. Ramperna tas bort i juni och beräknas att byggas upp igen på nya platsen i Samuelsdal, under sommaren 2022.

– Det är beklagligt att vi måste flytta skateramperna efter så kort tid och parken har varit väldigt uppskattad av ungdomarna. Vi har gjort åtgärder som att minska störade ljud med bulleravskärmning, och satt upp skyltar där vi informerar att det ska vara lugnt efter klockan 22.00, men tyvärr har åtgärderna inte räckt till, säger Nicklas Karlsson, avdelningschef, trafik- och mark.

Störande ljudnivåer orsaken till flytt

Det har vid flera tillfällen kommit in klagomål på störande ljudnivåer från skateparken, framförallt är det på sena kvällar som störningarna påverkar närboende mest.

– Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor agerar på klagomål och har i det här fallet skickat ett föreläggande till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, att de ska antingen göra en bullerutredning eller ta fram en plan för att flytta skateparken, säger Maja-Lena Brännvall, miljöchef.

Nya platsen i Samuelsdal

Den nya platsen för skateramperna är vid lekplatsen vid Lagmansvägen i Samuelsdal, cirka 1 kilometer bort.

– Vår bedömning är att en flytt är det bästa alternativet. Den nya platsen ligger längre bort från bostäder och jag är övertygad om att det kommer att bli väldigt bra där när det är klart, säger Nicklas Karlsson.

Det är många som engagerar sig i skateparken och har lämnat in klagomål och synpunkter till kommunen, både för och mot flytten.

Finns det någon chans att flytten ställs in?

– Inte som vi ser det med de förutsättningar vi har just nu. Det handlar om ett ändrat politiskt beslut i så fall, säger Nicklas Karlsson.

Skateramperna beräknas att placeras ut på sin nya plats under sommaren 2022. Kommunen kommer nu att se över vilka andra mer lämpliga aktiviteter ytan på Vitriolstigen kan användas till. Kontakt är tagen med barnfamiljer i närområdet för att höra deras önskemål.

Sidan uppdaterad 2021-05-20