Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild över entrén till parken med statyn Bubo i förgrunden

Vasaparken blir betydligt dyrare att färdigställa än vad som sades från början. Snart startar den andra byggetappen.

Vasaparken blir dyrare än beräknat

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har fattat ett beslut om att bevilja igångsättningstillstånd för Vasaparkens etapp 2. Projektet Vasaparken beräknas också bli 7,5 miljoner kronor dyrare än beräknat.

– Vi anser att vi ska gå vidare med etapp 2 utan förändring. Vasaparken är en av entréerna till Falun och det finns därför ett stort värde att genomföra projektet som planerat. Beslutet om parken är redan fattat och vi anser också att projektet går i linje med kommunens mål om attraktiv boendemiljö, säger Susanne Martinsson (C), ordförande i miljö och samhällsbyggnadsnämnden.

Nämnden beslutade alltså att ge ett igångsättningstillstånd för etapp 2, men det är kommunstyrelsen som fattar det slutliga beslutet i frågan. Ett igångsättningstillstånd behövs när ett investeringsprojekt har en budget på mer än 5 miljoner kronor.

Etapp 1 utfördes 2019-2020 och i det slutliga förslaget för parken har man försökt att tillgodose det som varit möjligt utifrån den medborgardialog som gjordes 2018.

Projektet blir betydligt dyrare

Medel i kommunens investeringsbudget har omdisponerats för att hantera den totala kostnaden för projektet. Efter att de båda etapperna summerats, står det klart att projektet kommer att bli 7,5 miljoner kronor dyrare än vad som var sagt från början.

Den totala ökningen av projektet från den uppskattade budgeten är mellan 23-25 procent från ursprunget.

– Om vi funderar över att inte omdisponera medel, så får det konsekvensen att vi måste avbryta pågående upphandling och projektera om parken. Det skulle innebära en ökad kostnad i utredningar/projektering och en tidsförskjutning till 2022. Vi skulle då också förlora ett statsbidrag. Parken har också en koppling till byggrätterna intill Vasaparken så det är viktigt att bibehålla det som lovats där, säger Susanne Martinsson.

Hur kommer det sig att projektet blivit dyrare?

-Den första uppskattade budgeten togs fram 2018. Det var innan all projektering och utredning var klar. Under resans gång är det vanligt att förutsättningar förändras och att en justering behöver genomföras. En stor förändring är att marknaden har förändrats och att entreprenaden är dyrare än tidigare.

Vad händer nu?

–Om kommunstyrelsen säger ja till att ge ett igångsättningstillstånd, så kommer genomförandet av parken att komma igång under hösten.

Vad händer om kommunstyrelsen skulle säga nej?

–Då kommer vi att behöva projektera om parken och sänka ambition och kvalitet. Det skulle också ge en försening och inte någon start under 2021.

När kommer ett beslut om markanvisningen kring Vasaparken?

–Ett beslut fattas av kommunfullmäktige i början på hösten.

Läs mer på informationssidan om Vasaparken Öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2021-05-25