Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Vy över Lilla källviken. Hus och skidbacke i bakgrunden. Foto Ulf Palm.

Arkivbild från Lilla Källviken, som inte har någon direkt koppling till artikeln.

Kommunen utreds för fornminnesbrott

I mars gjorde Falu kommun en anmälan till länsstyrelsen, efter att brister i hantering av kulturlämningar hade upptäckts. Ärendet har utretts av länsstyrelsen, som nu skickat det till polis för vidare utredning av fornminnesbrott.

Vid planeringen av en ny etapp i bostadsområdet Lilla Källviken, såg kommunen över rutiner kring tidigare markarbeten i området. Utvärderingen visade att flera fornlämningar kan ha påverkats i området, utan att kommunen ansökt om tillstånd för intrång enligt kulturminneslagen.

Falu kommun gjorde därför en anmälan till länsstyrelsen, som nu gjort bedömningen att ärendet bör utredas vidare hos åklagare.

– Vi har tyvärr brustit i våra processer och rutiner, det har inte varit tillräckligt tydligt hur vi hanterar kulturlämningar och ingrepp i fornlämningar. Vi måste bli tydligare i roller, ansvar och rutiner, säger Anna Tosteby, chef för miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

För att säkerställa att något liknande inte händer i framtiden, har kommunen påbörjat arbetet internt med att förbättra processer kring ansvar och rutiner.

Sidan uppdaterad 2021-06-18