Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Jättebalsamin

Bekämpning av jättebalsamin pågår

Under veckan kommer Falu kommun att bekämpa den invasiva arten jättebalsamin vid Ekdals gård i Lugnets naturreservat.

Jättebalsamin är listad på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den är förbjuden att importera, sälja, odla, transportera, använda, byta och sätta ut i naturen.

Jättebalsaminen pekas ut som en av de mest problematiska invasiva främmande arterna i Sverige, bland annat för att den är etablerad i stora delar av landet, bildar stora bestånd och har möjlighet till långväga spridning.

- Kommunen är som markägare skyldig att bekämpa jättebalsamin eftersom den är upptagen på EU:s lista över invasiva arter. I sommar har vi bekämpat alla kända platser där jättebalsamin växer på kommunens mark. Vi har dock inte kännedom om alla växtplatser, utan de blir fler allteftersom vår kunskap ökar, berättar Pär Karlsson, kommunbiolog, Falu kommun.

Under veckan ska jättebalsaminen rensas bort från Ekdals gård i Lugnetreservatet.

- Den gamla gödselstacken vid Ekdals gård är idealisk för jättebalsamin. Området är cirka 30x30 meter och där växer tusentals plantor. Nu fungerar området som en stor spridare av jättebalsamin ut i resten av Lugnetreservatet och därför är det viktigt att bekämpa den där, förklarar Pär Karlsson.

Hur går man tillväga?

- Vid Ekdals gård som är en så stor förekomst ska vi jämna ut den gamla gödseln, täcka den med markduk och lägga på ny jord. Efter det ska det sås in en ängsfröblandning och om ett par år ska området betas av de får som nu betar på Lugnet.

Vad gör jag om jag hittar jättebalsamin?

- Om förekomsten inte är så stor är det bäst att rycka upp hela plantan och stoppa den i en sopsäck och se till att säcken slängs som brännbart. Man ska inte slänga invasiva arter på komposter eftersom de lätt kan sprida sig ut i naturen därifrån.

Rapportera fynd!

Om du hittar vad du misstänker är en invasiv eller främmande art är det till stor hjälp om du rapporterar in det på: www.invasivaarter.nu Länk till annan webbplats..

Du måste bifoga en eller helst flera bilder så att artexperterna ska kunna fastställa att det verkligen är den invasiva arten som rapporteras in.

Läs mer om jättebalsaminen på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturvårdsverkets information om att rapportera invasiva arter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2021-08-31