Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

snickare på tak

Nytt småhusområde kan ge 40 nya tomter

Ett nytt småhusområde med tomter kan komma att skapas vid Övre Gruvrisvägen. Tanken är att utbudet ska bestå av ett 40-tal tomter i olika storlekar.

Vid det senaste sammanträdet hade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden uppe ett ärende, som rör ett förslag till detaljplan för småhusområde vid Övre Gruvrisvägen.

Syftet är att möjliggöra plats för ett 40-tal tomter med tomtstorlekar från 750 till 1 500 kvadratmeter. Planområdet ligger cirka 700 meter nordväst om Tallens trafikplats.

Området gränsar i sydost till Övre Gruvrisvägen och i öster till befintlig bebyggelse längs Övre Gruvrisbacken.

Privat aktör bakom ansökan

Det är en privat aktör som har skickat in en ansökan om att arbeta fram en detaljplan för området som är 9 hektar stort.

Tanken är att möjliggöra sammankopplad bebyggelse genom parhus, radhus och kedjehus.

– Fler tomter att bygga småhus på behöver möjliggöras i Falu kommun. Trycket på tomter har varit högt under flera år, så det här är välkommet, säger Susanne Martinsson (C), ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

En arkeologisk utredning har genomförts för planområdet 2021. Den visar att det i områdets norra del finns en färdväg som klassats som fornlämning. Den är därmed skyddad enligt Kulturmiljölagen.

I det här området är även tillfartsfrågan en viktig del att lösa. För att leda biltrafik till och från området, samt till ytterligare bostadsbebyggelse norr och nordväst om området, föreslås det att en ny uppsamlingsgata byggs som ansluter till Övre Gruvrisvägen och Tunavägen.

Nämnden inte enig i beslutet

Nämndens beslut, som inte var enigt, blev att skicka ut detaljplanen på samråd, där möjligheter att lämna synpunkter på detaljplanen kommer att finnas.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet yrkade på återremiss för att möjliggöra mer blandad bebyggelse, mer ytor för socialsamvaro och lek i en gemensam yta samt säkerställa att vägnätet är säkert för barn.

De tre partierna reserverade sig sedan mot beslutet som togs om att skicka ut detaljplanen på samråd.

Sidan uppdaterad 2022-02-16