Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Avverkad skog och väg

Högbovägen dras om

Nu ändras en del av Högbovägen vid Järlinden, för bättre framkomlighet, trafiksäkerhet och mindre buller.

Högbovägen kommer att dras om enligt bilden nedan under våren 2022, och arbetena har redan startat. Vägen förväntas klar och farbar senast hösten 2022. Vägen byggs om för att få en bättre framkomlighet till Sjulsarvet, hoppbackarna, Högbo och för att minska buller och öka trafiksäkerheten för de närboende.

Försvarsmakten etablerar sig på Högbo

I gamla sanatoriet på Högbo kommer Försvarsmakten att etablera sig från och med augusti 2022. Mer information om det kommer från Försvarsmakten.

Gång- och cykelväg

För Högbovägen mellan korsningen Myckelvägen/Högbovägen och korsningen Myckelmyravägen/Högbovägen planeras en gång- och cykelväg.

I samband med detta kommer också Falu Energi & Vatten att byta ut vatten- och spillvattenledningar längs med Högbovägen, mellan korsningen vid Myckelvägen/Högbovägen och upp till en vattenstation vid gångvägen.

Karta över Järlinden där den nya vägsträckningen syns
Sidan uppdaterad 2022-03-07