Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild som visar vilken format det ska vara 922 gånger 935 pixlar

Du har rätt att vara med i planeringen

Du vet väl att du har rätt att lämna synpunkter på kommunens förslag till nya detaljplaner? Vid två tillfällen under arbetets gång, då det är samråd och granskning, har du chans att tycka till. Här på startsidan har planerna en egen ingång som heter Pågående detaljplaner. Sist ut är granskning av en plan för bostäder vid Sture- och Stigaregatan.

Granskning av detaljplan för bostäder vid Sturegatan/Stigaregatan

Nu finns förslag till en ny detaljplan för bostäder vid Sturegatan/Stigaregatan. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder och kontor. Detaljplanen tar hänsyn till fastighetens kulturhistoriska värden.

Planen är nu ute för granskning och du kan lämna synpunkter på den från och med 7 februari till och med 21 februari 2023.

Här hittar du förslaget till en ny detaljplan för bostäder vid Sturegatan/Stigaregatan och information om hur du lämnar dina synpunkter.

Första tillfället att tycka till om en plan- samråd

När kommunen har tagit fram ett planförslag får fastighetsägare, hyresgäster som berörs av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Det kallas samråd.

Samrådet är till för att samla information i ett tidigt skede av processen. Synpunkter som lämnas i ett tidigt skede har större chans att bli tillgodosedda, än de som kommer in när planen är på väg att antas. I beskrivningen av planen kan du se när de olika skedena är.

Andra tillfället att lämna synpunkter - granskning

Granskningen är ytterligare ett tillfälle för dig som är berörd av förslaget att tycka till om förslaget.

Om du har synpunkter på planen måste du framföra dem skriftligt för att senare ha rätt att överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen. Synpunkterna måste ha inkommit innan granskningstiden har gått ut.

Lätt att hitta planer som är på gång

Du hittar alla pågående detaljplaner via Rekommenderat/Pågående detaljplaner här på startsidan av falun.se.

Pågående detaljplaner

Sidan uppdaterad 2023-02-09