Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Hand med frökapsel från blomsterlupin

Frökapsel av blomserlupin

Har du ovälkomna gäster i din trädgård?

Vill du hjälpa till att rädda den biologiska mångfalden? Ett enkelt sätt är att undvika att sprida främmande invasiva växter. Vissa arter är vi till och med skyldiga att bekämpa.

Invasiva främmande arter är ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden i vår natur. Därför är det bra att ha koll på några av de viktigaste invasiva arterna om du har trädgård eller om du rör dig i naturen.

Vilka arter bör jag hålla utkik efter ?

I Falun finns det just nu tre arter på EU:s förteckning över invasiva främmande arter som anses ha stor spridning i Sverige och som vi alla har skyldighet att bekämpa. Det är:

  • Jättebalsamin
  • Jätteloka
  • Signalkräfta

Dessutom finns det invasiva arter i Falu kommun som det ännu inte är lagstadgat att bekämpa, men som Naturvårdsverket rekommenderar att vi hjälper till att begränsa spridningen av eftersom de kan orsaka allvarlig skada på våra ekosystem. Det är:

  • Blomsterlupin
  • Kanadensiskt gullris
  • Mördarsnigel
  • Parkslide
  • Mink

Ska inte hanteras som trädgårdsavfall

Tänk på att:

  • växtavfall ska förbrännas eller transporteras i slutna kärl till återvinningscentral där det sorteras som brännbart restavfall – inte i facken för trädgårdsavfall!
  • rengöra båten/kanoten, fiskeredskap och liknande om du förflyttar dem mellan olika vatten, med mera.

Här finns bilder på arterna och information om hur du bekämpar dem

Sidan uppdaterad 2023-07-14