Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Två kvinnor i skogen, en med ryggen mot kameran den andra glad och med kåsa i handen.

Du kan fortfarande bidra med dina tankar om nya naturreservaten

Passa på att lämna dina synpunkter och information om de nya naturreservaten i Källviksskogen och Hälsingbergsskogen. Enkäterna stängs torsdag 12 oktober.

Till och med torsdag 12 oktober finns möjlighet att lämna synpunkter här på falun.se om de planerade naturreservaten. Därefter stängs dialogsidorna och materialet kommer att tas om hand.

Källviksskogen dialogsida

Hälsingbergsskogens dialogsida

Två dialogträffar har hållits

Onsdag den 21 och torsdag den 28 september hölls dialogträffar för de planerade, tätortsnära naturreservaten Källviksskogen och Hälsingbergsskogen.

Falu kommuns representanter inledde båda träffarna med att presentera bakgrund och syfte med att bilda reservaten. Därefter blev det frågestund och möjlighet att lämna synpunkter och information om områdena.

- Vi är tacksamma för de uppgifter vi fick ta del av. Bland annat fick vi veta var och hur man rör sig i området, platser som man gillar och även förslag på hur området kan utvecklas, säger landskapsarkitekt Åsa Säfström.

Ett av syftena med att skapa reservaten är att bibehålla möjligheter till friluftsliv och rekreation genom att området skyddas för framtida exploatering.

- Vi hörde också att det fanns en oro över att man inte ska få fortsätta utöva de aktiviteter som görs idag inom områdena, efter reservaten bildats. Där vill vi poängtera att eftersom aktiviteter som cykling, löpning, promenader och orientering är viktiga för det rörliga friluftslivet så kommer det fortsatt gå att utöva dessa i områdena när de blir reservat framöver, säger Åsa Säfström

- I det fortsatta arbetet framöver med föreskrifter och skötselplan för respektive område kommer vi att ta hänsyn till de synpunkterna vi tagit emot, både på träffar och digitalt.

Sidan uppdaterad 2023-10-09