Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild som visar Kopparstadens logga på en vägg

Nu är det klart med hur mycket Kopparstaden höjer sina hyror under 2024 - och 2025.

Hyresförhandling för 2024 och 2025 är klar

Hyresförhandlingen mellan Kopparstaden och Hyresgästföreningen är klar. Den nya hyran gäller från 1 januari 2024. För bostads- och studentlägenheter kommer hyran att höjas med 4,75 procent under 2024 och 4,25 procent under 2025

Inför varje årsskifte förhandlar Kopparstaden med Hyresgästföreningen om kommande hyreshöjning. Den turbulenta omvärlden har inneburit ett ansträngt ekonomiskt läge för både bostadsbolag och hyresgäster.

Med hänsyn taget till det har parterna förhandlat fram en överenskommelse gällande hyreshöjning för både 2024 och 2025, ett så kallat två-årsavtal.

Den nya hyran gäller från 1 januari 2024. För bostads- och studentlägenheter kommer hyran att höjas med 4,75 proecent under 2024 och 4,25 procent under 2025. Hyran för lokaler och förråd med förhandlingsklausul höjs med 5,5 procent.

Hyror ska täcka kostnadsökningar

Hyrorna behöver höjas för att täcka kostnadsökningar på varor och tjänster både i Falun specifikt, till exempel avgifter för fjärrvärme, el, vatten och avfallshantering, och generella kostnadsökningar i samhället såsom byggkostnader, löner och räntekostnader.

– Jag sa för ett år sedan att vi då hade ett speciellt förhandlingsår, men tyvärr fortsätter det att vara väldigt osäkra tider som innebär ökade kostnader för både företag och privatpersoner. Till exempel påverkas vi som företag av de nationella räntehöjningarna på ett sätt som vi inte gjort på väldigt många år. Samtidigt har fjärrvärmekostnaderna ökat från 3 preocent till 14 procent i Falun. Vi vet också att kostnaderna har ökat för hyresgästerna när det till exempel kommer till matpriserna, vilket gör att det kan finnas begränsat utrymme för kostnadsökningar, säger Kopparstadens vd Susanna Karlevill.

Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta har under hösten kommit ut med en gemensam tolkning av den så kallade treparts-överenskommelsen som slöts sommaren 2022.

Lokal överenskommelse

Lokalt i Falun har Kopparstaden och Hyresgästföreningen sedan ett antal år tillbaka en lokal överenskommelse, som både omfattar trepartsmodellen och tar hänsyn till Kopparstadens unika förutsättningar, liksom hyresgästernas perspektiv, och vikten av att säkra en långsiktigt hållbar utveckling av hyresrätten.

– Vår hyresförhandling utgår från de specifikt lokala förutsättningar som gäller för oss som bostadsbolag i Falu kommun. Alla bostadsbolag verkar lokalt i olika kontext med behov som kräver olika stora resurser. Därför är det svårt att jämföra bostadsbolagens behov av hyreshöjningar, säger Susanna Karlevill.

Hyran som Kopparstadens hyresgäster betalar varje månad är bolagets främsta inkomstkälla.

De intäkter som Kopparstaden får in går tillbaka till hyresgästerna i form av drift, underhåll, service och administration. Underhållskostnaden är till exempel en utgift för att bibehålla en god standard där hyresgästerna bor.

– Kopparstadens värdegrund är att vi ska vara varma, starka och kloka. Jag känner att vi, liksom Hyresgästföreningen, har tagit ansvar i årets förhandling. Det är unikt att vi kommit överens om ett två-årsavtal, som innebär att både hyresgästerna och vi kan vara lite mer trygga i vilka ekonomiska förutsättningar som gäller för åtminstone de närmaste åren, avslutar Susanna Karlevill.

Sidan uppdaterad 2023-12-11