Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Pristagarna med tavlor i handen

Arkitekten Emmy Lund och projektchefen Mats Olsson tog emot priserna.

SAGDAs arkitekturpris till Södra skolan

Södra skolan i Falun är vinnare av SAGDAs arkitekturpris 2023. Arkitekten Emmy Lund, från Falugruppen Arkitektkontor AB, fanns på plats för att ta emot priset i sällskap med Falu kommuns projektchef Mats Olsson.

SAGDA är en lokalavdelning av Sveriges Arkitekter inom regionen Gävleborgs och Dalarnas län.

I helgen delade avdelningen ut sitt arkitektspris för 2023 och vinnare blev alltså Södra skolan i Falun. Arkitekt: Falugruppen Arkitektkontor AB.

Juryns omdöme: ”Södra skolan är en nybyggd skola för 420 elever i årskurs F-6. Skolan öppnar sig mot samhället med tydliga entréer från varje håll. Byggnaden är uppdelad i flera volymer med asymmetriskt lågt lutande tak. Fasaderna är av mörkt tegel i skiftande nyanser vilket framhäver volymen och ger byggnaden en tydlig identitet. Matsalen utmärker sig med karaktäristiska fönster i varierande höjd. Byggnadens inre har en överskådlig uppbyggnad med fyra huskroppar som kopplas samman av ett inre torg, öppet i två våningar. Detta ger orienterbarhet, ordning och trygghet. Här medverkar också samspelet ute och inne, siktlinjer och ljusföring. Insidan står i kontrast till det mörka utvändiga teglet, med ljusa väggar, ljust trä och därtill stora fönster. Skolan har formats i gott samarbete mellan skolans personal och arkitekter. En bra grund för flexibilitet och användarbarhet över tid. Tydligt också i hållbara material. Skolan manifesterar, i helhet och detaljer, omsorg om barn och bildning. Även en grund för samhällets hållbarhet.”

Arkitekten Emmy Lund och projektchefen Mats Olsson fanns på plats för att ta emot priset – en emaljskylt gjord av konstnären Marieta Toneva, boende i Grycksbo.

Emaljskylten kommer att sättas upp på skolan under februari månad. Det hela kommer att ske tillsammans med skolan.

Sidan uppdaterad 2024-01-25