Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Träd med belysning i

Ljus i mörkret – belysning ska bidra till trygghet i centrum

Efter att Holmtorget och stråket mot Knutpunkten de senaste åren kommit upp som en otrygg plats under trygghetsvandringar, så har flera åtgärder genomförts. Nu har även platserna fått mer belysning.

Att känna sig trygg i sin stadskärna är viktigt. Två gånger per år arrangerar Falu kommuns brottsförebyggande råd och Centrala Stadsrum därför trygghetsvandringar, tillsammans med bland annat fastighetsägare, näringsidkare, polis, politiker och så vidare, för att se över stadskärnan och rapportera in det som inte är bra eller kan utgöra en fara, otrygghet eller kan ge en känsla av otrygghet. Rapporterna under trygghetsvandringarna kan även innehålla förslag om trygghetsskapande åtgärder.

Ökad närvaro och kamerabevakning

Några av insatserna som genomförts och genomförs är en ökad närvaro i området av Falu kommuns uppsökande Ungdomsstödjare och högre närvaro av polis. Dalatrafik och fastighetsägaren Diös har monterat kameror för trygghetsskapande bevakning i vänthallen och på och i parkeringshuset. Från och med i november 2023 så har polisen trygghetsskapande kamerabevakning av såväl Knutpunkten som Holmtorget. Detta som ett komplement till den närvaro polisen ändå har i området.

Trädbelysningar

Vid varje trygghetsvandring under de senaste fem åren så har Holmtorget, delar av Knutpunkten samt parkeringsytorna rapporterats som mörka. En önskan om ökad belysning på platsen har därför framförts som en viktig del i att öka tryggheten. Som ett led i att öka tryggheten här så har vi därför tillsatt projektet “Ljus i mörkret” veckan innan jul varje år. Detta resulterade i att Centrala Stadsrum tillsammans med Magasinet nu även har riggat trädbelysningar som även lyser upp de lite för mörka fasaderna.

– Det var bra att det gick att fixa till trygghetsbelysning som blev lite roligare, och som dessutom ger en attraktion till vår stadskärna i ett område som länge har haft behov, säger Mats Omne på Magasinet.

– Att ha ett projekt som vi tillsammans med Magasinet äger gör att det lätt går att rigga efter behov. Till hösten och vintern 2024/25 vore det riktigt kul att göra något ännu större med projiceringar som vi gjorde tidigare och som till och med kan skapa en reseanledning, säger Lasse Westin på Centrala Stadsrum.

Sidan uppdaterad 2024-02-13