Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Måsar på en fönsterkarm. Smutsigt.

När du tycker fåglarna häckar för nära

Nu är det hög tid att agera om du vill slippa fåglar som häckar för nära. 1 april – 31 juli är nämligen fåglar fredade och du får inte störa deras bobyggande. Här får du tips från vår miljöavdelning om vad du kan göra.

Under försommaren har våra fåglar en hektisk tid med att mata många hungriga ungar, vilket kan höras vida omkring. För många av oss hör detta sommaren till. Andra kan uppleva det som störande på vissa ställen eller vid vissa tillfällen.

Det finns saker du kan göra för att slippa häckande fåglar för nära dig i. Men du får bara motarbeta fåglarnas bobyggande fram till första april, därefter och fram till sista juli är de fredade och ska få ta hand om sina ungar ifred.

Du som är fastighetsägare har ansvaret

Det händer att Falubor hör av sig till kommunen för att få hjälp. Men kommunen kan inget göra, utan det är fastighetsägarna som är ansvariga för att förhindra att måsar eller andra fåglar bygger bon.

Fastighetsägaren ansvarar också för att skapa en omgivning som inte i onödan lockar till sig fåglar och skadedjur som kan upplevas som störande. Stängda soptunnor, papperskorgar med lock och regelbunden städning av platser där matrester hamnar kan lösa en hel del problem.

Det är inte en långsiktig lösning att låta skjuta eller fånga in fåglar, eftersom nya fåglar snart ersätter de avskjutna fåglarna.

Det här kan du göra

  • För att förhindra bobyggande och häckning kan nät sättas upp vid öppningar och platser på byggnader där exempelvis kajor brukar söka boplatser som vid tak och i skorstenar m.m. Som fastighetsägare kan du vända dig till företag som arbetar med skadedjursbekämpning.
  • Håll gårdar och grönytor rena från pinnar, kvistar m.m.
  • Informera boende i din fastighet att matning av småfåglar ska ske på ett sådant sätt så att inte större fåglar som måsar och kråkfåglar lockas dit.
  • Var noggrann med avfallshanteringen och se till att sopkärl och papperskorgar har lock och är stängda.
  • Väl synliga rovfågelsprofiler kan ha en avskräckande effekt på mindre fåglar. Andra avskräckande metoder finns och man får prova sig fram här.
  • Mata inte fåglar på uteserveringar och låt inte tallrikar med matrester ligga kvar efter gästerna.
Sidan uppdaterad 2024-03-18