Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Vägskylt med Stora Hyttnäs på som pekar till vänster

Stora Hyttnäs vill ha driftstöd av kommunen

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till att Falu kommun ska ge ekonomiskt stöd till driften av besöksmålet Stora Hyttnäs i Sundborn, vilket ägs av Linderdahlska stiftelsen.

Stora Hyttnäs drivs av ideella krafter och är ett av de besöksmålen inom världsarvet, som inte har ekonomiska förutsättningar att fullt ut klara sig själva på lång sikt.

Detta beroende på att anläggningen, samlingarna och driften är mer kostnadskrävande än intäkterna från besöksmålet.

För en tid sedan vände sig Linderdahlska stiftelsen, som förvaltar Stora Hyttnäs, till kommunen för att be om att få ekonomiskt stöd för verksamhetens drift.

–Stiftelsen sköter Stora Hyttnäs i Sundborn och gör en fin insats för att bevara en intressant historisk miljö. Nämnden förordade ett ekonomiskt stöd, säger Svante Parsjö Tegnér (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Men det är kommunstyrelsen som tar det slutliga beslutet i ärendet.

I tjänsteskrivelsen gör också kultur- och fritidsförvaltningen bedömningen att Falu kommun bör ta ett större ekonomiskt ansvar för Världsarvet Falun i stort.

Detta innefattar både en ekonomiskt hållbar förvaltning av de egna anläggningarna, samt stöd till andra viktiga besöksmål som inte har förutsättningar till egenfinansierad drift.

Här kan du läsa mer om Världsarvet och Stora Hyttnäs Öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2020-02-27