Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Illustration av det nya badhuset

Det nya badhuset på Lugnet öppnar i slutet av 2022.

Barn får bada gratis i det nya badhuset

Det nya badhuset på Lugnet kommer att öppna i slutet av 2022. Nu har det tagits beslut om priser och öppettider. Barn upp till 12 år kommer att få bada gratis medan en vuxen får betala 150 kronor för ett besök.

– Utgångspunkten för nämndens beslut är ett tydligt fokus på barn och ungdom. Därför blir det gratis att bada för barn upp till 12 år, säger Svante Parsjö Tegnér (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Just nu pågår bygget av det nya badhuset på Lugnet för fullt, och meningen är att det ska kunna öppnas upp för allmänheten i slutet av 2022.

Nu har kultur- och fritidsnämnden beslutat om priser och öppettider. Det nya badhuset kommer att ha öppet 100 timmar i veckan och därmed kunna erbjuda allmänheten generösa öppettider. Då väderleken tillåter det, kommer det att kunna erbjudas bad både inne och ute samtidigt. Något som inte går i dag.

Efter beslut av nämnden kommer det att bli gratis att bada för barn upp till 12 år. För vuxna kommer ett enkelbesök att kosta 150 kronor, och för ungdomar (13-20 år), pensionärer, studenter och personer med aktivitets- och sjukersättning blir priset 75 kronor.

– Viktigt att säga är också att utifrån nämndens beslut kommer förvaltningen att utarbeta olika typer av rabatter, för de som besöker det nya badhuset regelbundet. Det handlar till exempel om familjerabatter, rabattkort för 10 besök eller årskort med inbetalning via autogiro, säger Svante Parsjö Tegnér.

Diskussion och information om relaxavdelning

Nämnden fick också information och förde en vägledningsdiskussion kring planerna på att eventuellt komplettera det nya badhuset med en relax på övervåningen.

Relaxen ska vara välkomnande och ha ett fokus på folkhälsa, rekreation och samvaro är tanken.

Det ska finnas en avdelning för återhämtning med bland annat några olika varianter på bastu, isrum, tyst rum med varma bänkar, och det ska även finnas varm pool utomhus med utsikt och utrymme för att umgås.

– Kultur- och fritidsnämnden har tidigare tagit del av en kalkyl för relaxen som är planerad att finansieras helt via intäkter. Nämnden är överlag positiva till att iordningsställa en relax, men beslut tas i nämnden i januari 2021. Blir det positivt, kommer nämnden be kommunfullmäktige att under våren ställa sig bakom det beslutet, säger Svante Parsjö Tegnér.

Ny delegationsordning

Ett beslut togs också om ny delegationsordning.

En delegationsordning är praktisk att ha då den för över en del mer rutinartade beslut från nämnden till tjänstepersoner. Därmed kan politikerna få mer tid till strategiska och principiella beslut.

Den nya delegationsordningen innehåller en del förtydliganden och några justeringar av den gamla delegationsordningen.

Hyresmodell för Falu konstgrafiska-verkstaden

Nämnden fattade också beslut om en hyresmodell för Falu konstgrafiska verkstad.

I syfte att möjliggöra för fler att ta del av verkstadens för eget skapande införs från den 2021-01-01 en hyresmodell vilket innebär att privatpersoner, föreningar och studieförbund ges möjlighet att boka och hyra en arbetsplats.

Vid bokning av lokalen ska "gröna kortet", det vill säga bibliotekskortet, kunna användas för att komma in i lokalen.

Sidan uppdaterad 2020-12-17