Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild på Slättas utebad med sporthallen i bakgrunden

Slättas utebad med sporthallen i bakgrunden.

Slättaanläggningens driftform förändras efter nämndbeslut

Nu är det klart att driftformen av Slättaanläggningarna kommer att förändras under året. Största skillnaden för den vanlige besökaren blir att bemanningen på plats försvinner, och att gymmet inte kommer att vända sig till allmänheten på det sätt det görs i dag.

– Trots förändringarna, är vår ambition att även fortsättningsvis kunna erbjuda Falubor och föreningsliv goda förutsättningar för aktiviteter i och omkring Slättaanläggningarna, säger David Bergman, chef för kultur- och fritidsförvaltningen.

Slättaanläggningarna består av gym, sporthall, squashhall och bad. Slättaenheten har också haft ansvaret för Stångtjärn och Bjursåsbadet,

– Anläggningarna har drivits och utvecklats på ett fantastiskt sätt under årens lopp. Personalen har gjort ett mycket bra arbete, det vill jag framhålla, säger David Bergman.

Nämndbeslut bakom förändringen

Men nu har kultur- och fritidsnämnden gett förvaltningen i uppdrag att förändra driftformen av anläggningen i Slätta, för att sänka kostnaderna inom förvaltningens fritidssektion.

Den stora förändringen är att servicegraden på plats kommer att sänkas. Den dagliga närvaron av personal försvinner, receptionen stängs, och de flesta av förändringarna kommer att ske successivt under året. Undantaget är badet som under 2021 kommer att ha samma utbud som tidigare år.

– Som förening eller privatperson kommer tillgängliga tider att vara som i dag, förutom att möjlighet till spontanbokning på plats försvinner. Istället kommer vi att använda oss av ett digitalt bokningssystem för tillträde till lokalerna, säger David Bergman.

Här är förändringarna i korthet

  • Sporthallen/squashen/studio: Drivs utan personal på plats. Bokningar av hallen hanteras på samma sätt som i övriga sporthallar i kommunen – Lugnet undantaget. Du bokar din tid på vår bokning eller via nätet och får tillgång till lokalen genom digital upplåsning via det gröna kortet eller tagg. Tillgängliga tider blir som idag.
  • Utebadet: Under 2021 kommer badet att vara öppet som tidigare år med samma utbud som tidigare med simskola, läger med mera. Badet beräknas öppna 15 maj. Från och med sommaren 2022 kommer badet att endast vara öppet under sommarlovet. Utbudet är inte klart. Utbildad personal finns på plats under badets öppettider som i dag.
  • Gymmet: Förvaltningen har inlett en process med ambitionen att hitta andra driftformer för gymmet. I sin nya skepnad kommer inte gymmet att kunna erbjuda allmänheten träning som fallet är i dag. De som redan har träningskort kommer att erbjudas återköp i receptionen i Slätta eller på Lugnet.
  • Stångtjärnsstugan: Stångtjärnsområdet med Stångtjärnsstugan kommer att fortsätta utvecklas och erbjuda samma möjligheter som i dag,
  • Bjursåsbadet: Öppettider och utbud kommer fortsatt att vara det samma som i dag.
Sidan uppdaterad 2021-03-30