Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Besökare vid Carl Larsson-gården

Catharina Enhörning berättade mer om vad Carl Larsson-gården har att erbjuda.

Värdskapsresa - viktig del i strategiarbetet

Bilden av Falun som en destination ska stärkas. Ett led i arbetet med besöksnäringsstrategin och värdskap, var den värdskapsresa som arrangerades tidigare i veckan, där deltagarna fick stifta närmare bekantskap med kommunens olika besöksmål och chansen att nätverka.

Meningen med resan var att ge kunskap om besöksmålen, men också att bygga nätverk, för att tillsammans stärka bilden av Falun som en destination.

Deltagarna på resan var speciellt inbjudna och många av dem arbetar dagligen med något av de besöksmål som finns i eller kring Falun.

Resan var ett första steg i arbetet med att nå övergripande mål i strategin. Hampus Olofsson arbetar tillsammans med Niclas Johansson och Helena Hansson att ta fram en handlingsplan för strategin.

"Nöjda med resan"

– Vi är väldigt nöjda med resan, där ett 40-tal personer fanns med. Christina Staberg guidades oss runt på ett fantastiskt bra sätt med mycket bonusinformation. Personal från Falu gruva, Carl Larsson-gården och Lugnet såg till att lämna fördjupad information om sina platser som en extra bonus, säger näringslivsutvecklaren Hampus Olofsson och fortsätter:

– Under resans gång fick deltagarna svara på frågor kopplade till målen i strategin. Resultatet av det kommer vi använda i fortsatta arbetet framåt. Glädjande är att det finns en samlad bild över vad vi i Falun behöver. Bland annat det vi gjorde nu, att träffas och samverka och skaffa fördjupad kunskap om varandra, för att kunna informera gästen om andra besöksmål och vad Falun som destination har att erbjuda.

Kommunen har ansvaret för genomförandet

Falu kommun har ansvaret för att handlingsplanen genomförs och kommuniceras till och med berörda parter.

– Falun behöver i första hand finna fungerande arbets- och samverkansformer genom att skapa gemensamma mötesplatser, där representanter från existerade nätverk finns med. Processen med att ta fram handlingsplanen innebär att vi i olika nätverksträffar med besöksnäringen, kommunen och föreningslivet tillsammans diskuterar vilka aktiviteter som vi vill prioritera för kommande år, säger Hampus Olofsson.

Övergripande målen

Två av de övergripande målen i besöksnäringsstrategin, som politiken förväntas hantera under hösten, är:

  • Falun ska vara en destination i världsklass, vilket innebär 100 procent nöjda gäster. Nöjda gäster stannar längre, konsumerar mer och återkommer. En annan viktig aspekt är att de blir Faluns bästa marknadsförare, när de rekommenderar kommunen i sina nätverk.
  • Falun ska uppfattas som en destination. Falun är inte ett antal enskilda besöksmål, utan en destination för flera dagars vistelse.
Sidan uppdaterad 2019-09-12