Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Naturbild över Myran

Arkeologiska utredningar på Myran

Som en del i förberedelserna inför ett nytt regementsområde i Falun genomför Fortifikationsverket under den här veckan arkeologiska utredningar på markområdet Myran.

Två arkeologer gör under veckan en fältavsökning på markområdet Myran för att leta efter nya fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar.

Arkeologernas fältavsökning under veckan kommer inte att påverka vare sig allmänhet eller naturen i området och medför heller inga markingrepp eller störande ljud.

Arbetet utförs i samarbete med Dalarnas museum och Jönköpings läns museum.

Sidan uppdaterad 2023-10-16