Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Vinglas och en kypare som håller en flaska och serverar

Krögare får möjlighet att servera alkohol till klockan 03.00

Den gemensamma nämnden har ändrat riktlinjerna för serveringstillstånd, vilket gör det möjligt att ansöka om att servera alkohol till klockan 03.00 och vid enstaka tillfällen till 04.00. Nämnden har även tagit fram ett förslag till nya tillsynsavgifter som baseras på riskklassning i stället för mängden alkohol.

Den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel verkar i de samverkande kommunerna Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Ludvika, Smedjebacken och Säter. Nämnden hanterar bland annat tillståndsprövning och tillsyn av serveringstillstånd för alkohol.

Utökad serveringstid

Den gemensamma nämnden har nu förnyat riktlinjerna för serveringstillstånd, där den största förändringen gäller serveringstiden. För de som har ett fast serveringstillstånd kommer det att finnas möjlighet att servera alkohol till klockan 03.00, under förutsättning att sökanden bedöms ha förutsättningar att få utökad serveringstid. För enstaka tillfällen kommer det finnas möjlighet att servera alkohol till klockan 04.00.

De nya riktlinjerna beslutades av den gemensamma nämnden den 6 februari och träder i kraft den 1 april 2024.

Förslag till nya taxor

Den gemensamma nämnden har även tagit fram ett förslag till nya taxor. I förslaget kommer taxan för tillsyn av serveringsställen att baseras på en riskklassning, istället för enbart omsättningen av alkohol . I och med att taxan för tillsyn baseras på en riskklassning kommer taxan kopplas ihop med antalet tillsynsbesök under året.

Riskklassningen kommer att påverkas av efterlevnaden av lagar och regler, vilket innebär att den som sköter verksamheten i enlighet med reglerna kommer att få en lägre riskklassning och därmed en lägre taxa.

Beslut om taxorna fattas av kommunfullmäktige i respektive kommun och ska börja gälla den 1 april 2024.

Mer information på krögarträff

På krögarträffen den 12 mars klockan 14.30 till 17.00 på First Hotel Grand i Falun, kan du får mer information om de nya taxorna och riktlinjerna.

Läs mer om serveringstillstånd och taxor. Länk till annan webbplats.

Krögarträffen den 12 mars i Falun.

Sidan uppdaterad 2024-02-06