Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

en ordförandeklubba i trä på marmorbord

Beslutat av kommunfullmäktige 15 september

Kommunfullmäktige beslutade att budgeten för investeringen gällande nytt skolområde i Sundborn, inklusive idrottshall och utemiljö, utökas med 38 miljoner kronor. Den nya projektbudgeten uppgår därmed till 275 miljoner kronor.

Det var i januari 2021 som kommunfullmäktige beslutade att en ny förskola och skola, inklusive ny idrottshall, skulle byggas i Sundborn.

Investeringskostnaden beräknades då uppgå till 195 miljoner kronor. Med anledning av pågående omvärldskostnader (kriget i Ukraina, inflationen, högre kostnader för byggmaterial osv...) visar framtagen kalkyl att investeringskostnaden hamnar på 275 miljoner kronor.

Vid höstens första sammanträde beslutade kommunfullmäktige att projektbudgeten för skolbyggnaden i Sundborn får utökas med 38 miljoner kronor.

– Faktorer vi inte styr över gör att kostnaderna ökar. Det känns frustrerande att behöva fatta den här typen av beslut, men budgetökningen behövs för att säkerställa byggnationen av den nya skolan. Nu är beslutet fattat och nu kan serviceförvaltningens chef teckna avtal för bygget av skolan, säger kommunalrådet Liza Lundberg (S).

Gamla skolan redan riven

Den gamla skolan i Sundborn är redan riven och skoleleverna har nu sin skolgång i inhyrda moduler. Det fanns alltså inget alternativ till att inte fortsätta bygget av den nya skolan.

– Vi hade inget val. Sundborn står nu utan skola och man står och betalar dyrt för modulerna, säger Micke Pettersson, Sverigedemokraternas gruppledare.

Elisabeth Rooth Eriksson (C), 2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, var en av ledamöterna som var upp i talarstolen och påpekade vikten av att en ny skola måste byggas i Sundborn.

– Kostnaderna har ökat dramatiskt och ökat med 40 procent jämfört med den första summan som lades fram, men för oss är det viktigt att skolan färdigställs. Däremot riktar vi kritik mot processen bakom beslutet som borde innehållit mer information och insyn.

Under kommunfullmäktiges sammanträde yrkade Miljöpartiets Elisabeth Åsenius för att det skulle göras en utredning kring kostnaderna för den nya fullstora sporthallen som ska byggas. MP ville få fram vad hyresskillnaden skulle bli för kultur- och fritidsnämnden om idrottshallen inte byggs.

Förslaget vann dock inget gehör hos kommunfullmäktigeförsamlingen.

Sidan uppdaterad 2023-09-22