Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Interiörbild av arenan

Falu kommun, genom Lugnet i Falun AB, kan komma att köpa innebandyarenan på Lugnet av IBF Falun.

Kommunen kan köpa innebandyarenan

Falu kommun, genom Lugnet i Falun AB, är positiva till att köpa Falu Innebandyarena AB av IBF Falun. Köpesumman är satt till 5,5 miljoner kronor. Ärendet ska hanteras av kommunstyrelsen den 20 februari och av kommunfullmäktige den 14 mars.

– Både IBF Falun och kommunen är överens om att förvärvet av arenan är en bra lösning för alla parter. Det innebär att IBF Falun kan fortsätta fokusera på det idrottsliga och för kommunen blir arenan en viktig del av Lugnets framtida utveckling, säger Liza Lundberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Frågan om ett köp av innebandyarenan har uppkommit i samband med att IBF Falun och Falu kommun diskuterat nya samarbetsformer med anledning av att nuvarande samarbetsavtal löper ut 2024.

Både IBF Falun och Falu kommun är överens om att köpet av innebandyarenan är en bra lösning för båda parter. Överenskommelsen skulle betyda att IBF Falun kan sätta allt fokus på det idrottsliga och släppa fastighetsdriften.

Lugnet i Falun AB (Lufab) och kommunen skulle få full rådighet över byggnaden vilket underlättar i det fortsatta arbetet med att utveckla Lugnetanläggningen/området.

Kan inte förvärva bolag utan godkännande

Styrelsen i Lufab har ställt sig positiva till att köpa Falu Innebandyarena AB, vilket man tillskrivit kommunstyrelsen. Sett till bolagsordningen kan inte Lufab på egen hand förvärva ett bolag, utan avtalet måste först godkännas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Ett köp av innebandyarenan skulle innebära att Lufab, som äger flertalet av anläggningarna på Lugnet, tar över 100 procent av aktierna och därmed tar över ägande och förvaltning av arenan.

Köpesumman uppgår till 5,5 miljoner kronor +/- substansvärdet i bolaget, det vill säga skillnaden mellan bolagets tillgångar och skulder. Lufab tar också över arenabolagets lån på 18,0 miljoner kronor.

Det har gjorts en värdering av marknadsvärdet för innebandyarenan som legat till grund för förhandlingarna som resulterat i att parterna landat i en skälig förvärvskostnad och som inte innebär ökade kostnader för kommunen.

Hyran till föreningar och externa aktörer kommer att vara densamma som för övriga sporthallar. Lugnetgymnasiet kommer att fortsätta hyra innebandyarenan på samma sätt som göres idag.

Olika avtal ska tas fram

Mellan IBF Falun och Lufab kommer, om köpet godkänns, ett avtal om namnrättigheter att upprättas, vilket innebär att IBF Falun mot en kostnad ges rätt att sälja namnet på arenan och erhålla ersättningen för namnrättigheten.

Ett avtal ska också tas fram kring exponeringsrättigheter och hyror.

Sidan uppdaterad 2024-02-08