Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Fyra personer som sitter i en soffa

Projektgruppen: Henrik Bringås (projektledare), Patrik Fackt (handledare), Alex Reis (handledare), Zara Edvardsson (handledare).

Projekt för fler unga till arbete och studier

Falu kommun har nu kommit igång med ESF-projektet Support Framåt. Projektet fokuserar på att förbättra möjligheterna för unga med aktivitetsersättning, att komma närmare arbetsmarknaden genom praktik, arbete eller studier.

Genom att fokusera på deltagarnas styrkor, möjligheter och önskemål är tanken att ungdomar som är mellan 19 och 24 år, och har aktivitetsersättning från Försäkringskassan, ska kunna närma sig arbetsmarknaden på deras egna villkor.

Falu kommun äger projektet Support Framåt och tre handledare från sektor arbetsmarknad, integration och kompetens, AIK, jobbar i projektet.

– Vi hoppas kunna bidra till att medverkande deltagare upplever ökad själv-förmåga, egenmakt och självbestämmande och kommer i arbete, studier eller närmare arbetsmarknaden, säger Henrik Bringås, projektledare för Support Framåt.

Aktiviteter och praktik

Deltagarna i projektet kommer främst att vara ute på arbetsplatser i Falun och fokus i arbetet är att göra - inte fråga. Det innebär att samarbete mellan handledare och deltagare förläggs direkt inom arbetsmarknaden. Vid studier finns handledare med som stöd utifrån det behov respektive deltagare har.

Projektet jobbar utifrån ett salutogent perspektiv och vad deltagare vill och behöver.

– Inga svårigheter, hinder och diagnoser ska få bestämma en deltagares förutsättningar för att delta i projektet. Målsättningen är att deltagaren tillsammans med handledaren i jobb- och studiesammanhang konstruerar lösningar istället för att lösa problem, säger Henrik Bringås.

Individuell plan

Det övergripande syftet med Support Framåt är en metodutveckling enligt Supported Employment, Supported Education och lösningsfokuserat arbetssätt.

Betoningen ligger på integrerat arbete utifrån de horisontella principerna jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

  • Deltagande i projektet är frivilligt.
  • Deltagare ska själva ha makten över sin egen process.
  • Deltagare bestämmer hur stödet ska utformas.

Vidare syfte är att praktiskt genomföra ett samverkansuppdrag mellan projektets samverkansparter för att målgruppen i större utsträckning ska komma in på arbetsmarknaden.

Projektets främsta samverkanspart är Försäkringskassan. Som samverkansparter inkluderas även bland annat Region Dalarna, Arbetsförmedlingen och AIK.

ESF-projekt Support Framåt pågår mellan 2019-05-01 och 2022-04-30.

Sidan uppdaterad 2020-01-02