Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

En bricka med drinkar på

Fokus på åldersgräns vid årets krogtillsyner

Uppgifter om att underåriga rör sig på krogarna i vårt område har inkommit till kommunen. I samband med att kontoret för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, ATL-kontoret, genomför årets tillsyner enligt alkohollagen kommer särskilt fokus att riktas mot att ålderskravet följs.

Årligen kontrolleras varje serveringsställe minst en gång.

– Vi kontrollerar att tillståndshavarna följer alkohollagstiftningen. I år kommer vi även att lägga särskilt fokus på ålderskravet för att skydda minderåriga från alkoholservering, säger Johanna Gropgården handläggare på ATL-kontoret.

Viktigt med 18-års gräns

Den som serverar alkohol har ett personligt ansvar. Eftersom alkohollagens regler om servering gäller alla som deltar i försäljningen och alltså inte bara tillståndshavaren kan även serveringspersonal personligen ställas till svars. Även om det i första hand är tillståndshavaren som har ansvaret för vad personalen gör och hur verksamheten bedrivs.

– Som ett stöd för personalen är det bra om restaurangen har en skriftlig policy med beskrivning och regler för hur verksamheten ska skötas. Det bör också stå hur man undviker problem och vad man gör om något skulle hända, säger Isabelle Sundvall Jansson, handläggare på ATL-kontoret.

Alkohollagen

Alkohollagen är en skyddslagstiftning och är en del av den svenska alkoholpolitiken som bland annat styr hur servering av alkohol får utföras. Syftet med tillsynerna är att skydda minderåriga från alkohol, men även att samtliga tillståndshavare ska vara lika inför lagen och att konkurrens på lika villkor råder inom ATL-kontorets upptagningsområde.

Här kan du läsa mer om serveringstillstånd, ansökan om serveringstillstånd och e-tjänster.

Sidan uppdaterad 2020-03-10