Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild som visar vilken format det ska vara 922 gånger 935 pixlar

Så har du möjlighet att ta avsked av en anhörig

Det är besöksförbud på Falu kommuns äldreboenden sedan den 1 april. Men, att ta avsked av en nära anhörig är bland det viktigaste i livet. Falu kommun jobbar därför aktivt för att nära anhöriga ska ha möjlighet till besök när det är dags att ta avsked.

På våra boenden har vi kunder med kroniska sjukdomar och hög ålder som närmar sig slutet av livet. Den pandemi vi har med coronaviruset gör att det på alla äldreboenden i Sverige införts stränga riktlinjer med besöksförbud. Men trots det så gör vi det möjligt att ta avsked.

– Det är något av det viktigaste i livet. Alla människor kommer ju ihåg när barn föds och när närstående dör, det är viktigt i livet. Därför är det så viktigt för oss i Falu kommun att göra det möjligt att ta avsked och få ett avslut, säger Maria Brodén, som är medicinskt ansvarig sköterska, MAS, i Falu kommun.

Ibland avlider någon hastigt, men i största möjliga mån arbetar vi efter att göra det möjligt för avsked.

– Det är ett teamarbete, alla yrkeskategorier är inblandade med undersköterskorna i spetsen och vi jobbar alla för att personen ska få en bra vård och omsorg.

Så går det till

Eftersom vi har stränga restriktioner för besök på våra boenden för närvarande försöker vi lösa det på bästa möjliga sätt. Förutsättning är att man som anhörig är frisk.

– Det kan vara att man får gå in via en sidodörr. Man får inte vistas i lokalerna utan endast i det rum som den anhörige befinner sig. Mat och dryck kommer vi in med till rummet så man inte behöver röra sig i de andra lokalerna. Vi löser det på bästa sätt efter situationen, säger Maria Brodén.

Om personen skulle ha misstänkt eller bekräftad covid-19 erbjuds anhöriga samma skyddsutrustning som personalen. Då är det främst visir om det finns risk för droppsmitta såsom vid hosta eller nysningar.

Att det här är möjligt trots besöksförbud beror delvis på det arbetssätt vi har i Falu kommun. Att man ska kunna få en trygg vård vid livets slut, oavsett om man har någon sjukdom eller inte och att anhöriga ska kunna vara närvarande. Det följer även den vårdplan vi arbetar efter Nationell vårdplan för Palliativ vård NVP.

Livskvalitet och värdighet

Sedan 2018 arbetar Falu kommun efter NVP, Nationell Vårdplan för Palliativ vård.

– Det är ett arbetssätt för att ge patient och närstående en trygg och säker palliativ vård och vård vid livets slut, säger Maria Brodén.

Den palliativa vården är inte vård i väntan på att någon ska dö utan en aktiv vård med en helhetssyn på människans behov. Palliativ vård betyder lindrande vård. Inom den palliativa vården återfinns många av de personer som vi vårdar inom våra vård- och omsorgsboenden och även inom hemtjänsten.

Den palliativa vården bygger på fyra hörnstenar:

  • symtomlindring
  • kommunikation
  • närståendestöd
  • teamarbete

– Man ska kunna leva med livskvalitet och värdighet, känna att man har ett gott liv, säger Maria Brodén.

Sidan uppdaterad 2020-04-30