Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

äldre som räcker upp handen

Dags för medarbetarbesök inom omvårdnadsförvaltningen

Tidigare har förvaltningsledning och politiker personligen besökt personalgrupperna inom hemtjänst och särskilt boende med jämna mellanrum. Pandemin har satt stopp för de besöken de senaste åren, men nu är det dags igen och först ut blir hemtjänsten i Bjursås.

Medarbetare i Bjursås hemtjänstgrupp har skickat in ett brev till presidiet för omvårdnadsnämnden och facket kommunal och påtalat problem med pressade scheman, minutpassning hos kunder och administrativ telefontjänst samtidigt som andra arbetsuppgifter ska utföras.

Förvaltningschef Lena Fröyen tillträdde sin tjänst under pandemin. Hon har planerat att återuppta verksamhetsbesök nu när det åter är möjligt och besöken inleds nu med Bjursås hemtjänstgrupp, tillsammans ordföranden Camilla Andersson Sparring (C ).

– De har varit intensiva år för vår verksamhet hittills under pandemin. Medarbetarna i förvaltningen behöver uppmärksammas och höras. Tidigare har vi varit ute och besökt arbetsplatserna. Nu tar vi upp besöken igen och eftersom Bjursås hemtjänstgrupp lyft upp olika frågor så är det där vi börjar, säger Lena Fröyen, förvaltningschef för omvårdnadsförvaltningen.

– Vi genomför besöken för att personalen ska få berätta hur de haft det under pandemin och om de vill ta upp något med oss. Ofta är det de som jobbar ute i verksamheterna som har bra idéer och lösningar på olika saker, säger Camilla Andersson Sparring, (C) ordförande i omvårdnadsnämnden.

Först går besöken till de olika hemtjänstgrupperna. De kommer att besökas av Lena Fröyen och Camilla Andersson Sparring innan midsommar. Vanja Ottervall (M) och Barbro Östlund (S) från omvårdnadsnämndens presidie kommer att vara med på vissa besök.

Efter semestrarna är det dags för verksamhetsbesök hos vård- och omsorgsboendena, socialpsykiatrin och LSS.

Sidan uppdaterad 2022-05-31