Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Susanne Norberg (S), ordförande i omvårdnadsnämnden och Maria Jonsson, tf förvaltningschef omvårdnadsförvaltningen framför Herrhagsgården.

Susanne Norberg (S), ordförande i omvårdnadsnämnden och Maria Jonsson, tf förvaltningschef omvårdnadsförvaltningen framför Herrhagsgården.

Renoveringen av Herrhagsgården går in i nästa skede

Nu påbörjas de faktiska renoveringsarbetena på Herrhagsgården, Falu kommuns största äldreboende. Det är nu själva ombyggnationen påbörjas.

Herrhagsgården byggdes på 60-talet och renoverades senast på 90-talet. Nu är det dags att modernisera och renovera lokalerna med bland annat ventilation, belysning och brandskydd som ska ses över.

I samband med renoveringen kommer även en viss anpassning av lokalerna att ske till mer öppna och större ytor att sitta och umgås vid samt att ha möjlighet att gå runt. Ett gemensamt kök med dagrum på var sida skapas så att personal kan laga mat till hela planet samtidigt. Ytskikt kommer att bytas ut och fräschas upp och badrum i lägenheterna kommer att renoveras med nya ytskikt och inredning.

Renovering påbörjas

Arbetet med första fasen gällande renoveringen startade i februari 2022 och har bestått i planering, kalkylering och projektering. Nu är det alltså dags för själva produktionsfasen.

– Vi är i stort behov av boendeplatser i Falun så det är väldigt välkommet att renoveringen nu påbörjas av Herrhagsgården, säger Maria Jonsson tf förvaltningschef för omvårdnadsförvaltningen i Falu kommun.

– Herrhagsgården är ett gammalt hus och i behov av både renovering och anpassning både gällande boende- och arbetsmiljön. Så jag är glad att vi står här idag och kan teckna avtal med Dalabyggsam för att starta arbetet, säger Susanne Norberg (S) ordförande i omvårdnadsnämnden.

Herrhagsgården

Äldreboendet Herrhagsgården är Falu kommuns största äldreboende med totalt 77 lägenheter fördelade på flera våningar. Vid renoveringen utökas antalet lägenheter till 80. Herrhagsgården är ett boende förpersoner med någon form av demensdiagnos eller för personer i behov av avlösning, utredning eller korttidsplats.

Under renoveringstiden har samtliga boende fått andra lägenheter som ligger dels i våra boenden på Slottet och Lustigknopp, och dels i tillfälliga boendeenheter, moduler, som byggts upp.

Herrhagsgården beräknas vara klar för inflyttning igen hösten 2024.

Sidan uppdaterad 2023-03-31