Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Händer

Beslutat av omvårdnadsnämnden i mars

Nu utreds om arbetsskor för personal kan införas. Ett hörselombud införs också i Falu kommun.

Omvårdnadsnämnden har gett omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja utredning kring införande av arbetsskor för egen personal inom hemtjänst, särskilt boende, LSS och socialpsykiatrin.

– Vi är glada över att kunna inleda det här arbetet nu, säger Susanne Norberg (S), omvårdnadsnämndens ordförande.

Hörselombud

I ett medborgarförslag från 2018 föreslås att Falu kommun inrättar en syn- och hörselinstruktörstjänst. Arbetet har avgränsats till hörselombud med bedömningen att uppdraget, inom omvårdandsförvaltingens ansvar, kan integreras i funktionen hjälpmedelsombud. Det under förutsättning att personen som tilldelas uppdraget inom sin funktion som hjälpmedelsombud har särskild kompetens.

Sidan uppdaterad 2023-04-11