Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

ordförandeklubba

Träffpunktsverksamheten utvecklas

Omvårdnadsnämnden beslutade den 24 augusti att utveckla träffpunktsverksamheten i Falu kommun.

Tidigare i år genomfördes en utredning där olika yrkesgrupper som idag på något sätt är involverade i träffpunktsverksamheten kunde komma med synpunkter, hänsyn togs också till befintlig forskning och jämförelse skedde med andra kommuner.

Nuläge

Idag finns det sex träffpunkter i kommunen, Britsarvsgården, Sandtäktsgården, Smedjan, Vandraren, Hosjögården och Svärdsjö.

Omvårdnadsförvaltningen lägger stor vikt vid förebyggande hälsofrämjande verksamhet och vill att träffpunkterna ska vara tillgängliga för så många äldre invånare som möjligt. Träffpunkterna finns där den äldre befolkningen finns.

Vid några av träffpunkterna anordnar privatpersoner aktiviteter när träffpunkten inte är bemannad av kommunens personal.

Ambulerande träffpunkt

Tanken för träffpunkternas verksamhet är funktionsbevarande och funktionsstärkande. Exempel på verksamhet vid träffpunkterna är bingo, fika, sittgymnastik och underhållning av artister. Verksamheten är viktig för att motverka ofrivillig ensamhet och utvecklingen av träffpunkterna förväntas leda till minskad ökning av hemtjänstinsatser, hemsjukvård och skjuta upp behovet av vård och omsorgboende.

Omvårdnadsnämndens ger nu omvårdnadsförvaltningen i uppdrag att utveckla och förstärka träffpunktsverksamheten där en del i det arbetet är att möjligheten till en ambulerande träffpunkt ses över.

Här kan du läsa mer om vad omvårdnadsnämnden beslutade den 24 augusti Öppnas i nytt fönster..

Sidan uppdaterad 2023-08-31