Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Ordförandeklubba

Beslutat av omvårdnadsnämnden 19 oktober

Två nya vård- och omsorgsboenden ska byggas, verksamhetsplanen för de kommande åren arbetas fram och åtgärdsarbetet fortsätter med att få en budget i balans.

Serviceförvaltningen har nu fått beställning från omvårdnadsnämnden på två nya vård- och omsorgsboenden. Den äldre befolkningen ökar i antal och de två nya vård- och omsorgsboendena följer den framtagna investeringsplanen. Ett av de nya boendena kommer att ligga på landsbygden, närmare bestämt i Bjursås, och ett inne i de centrala delarna av Falun.

Arbete med budget i balans

Omvårdnadsnämnden fortsätter sitt arbete med en budget i balans. Flera olika effektiviseringsförslag har tagits fram, bland annat rör förslagen att optimera bemanningen genom schemaläggning och att minska vikariebehovet. Och olika tekniska hjälpmedel ses över, exempelvis kameror som förstahandsval vid tillsyn. Tanken är att tillsyn ska kunna ske digitalt där det är möjligt och personligt där det behövs. Det blir en ekonomisk besparing, men stärker framför allt invånarens möjlighet till ett självständigt liv.

Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen sträcker sig från 2024 - 2026. Planen beskriver omvårdnadsnämndens mål kopplat till ”Program för mandatperioden 2023 – 2026” som beslutades av kommunfullmäktige i april i år. Verksamhetsplanen innefattar även planering av ekonomiska resurser.

Här hittar du handlingarna från omvårdnadsnämnden och Falu kommuns andra nämnder.

Sidan uppdaterad 2023-10-24