Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

ordförandeklubba

Beslutat av omvårdnadsnämnden den 16 november

Boendeplanen vidare till kommunfullmäktige, fortsatt entreprenaddrift för Daljunkaregården och Norshöjden och arbetet med budget i balans fortsätter.

Under 2023 så har arbete pågått med att sammanföra planerna för bostäder inom funktionshinderområdet med planerna för bostäder inom äldreområdet. Planprogrammet och boendeplanen utgör både ett långsiktigt och mer kortsiktigt perspektiv på kommande behov och resursplanering.

I april 2019 antog socialnämnden en lokalförsörjningsplan där bland annat behovet av bostäder inom funktionshinderområdet beskrevs.

I augusti 2021antog omvårdnadsnämnden boendeplan för vård och omsorgsboenden. Den togs sedan upp för revidering i april 2022. Kommunfullmäktige beslutade i december 2021 att anta omvårdnadsnämndens förslag till planprogram för äldres boende. Med anledning av att omvårdnadsnämnden nu har ett ansvar för frågor om bostäder för både äldre och för personer med funktionshinder så läggs planerna för dessa båda områden nu samman och ingår i den struktur som fullmäktige beslutat om för omvårdnadsnämndens del.

Daljunkaregården och Norshöjden

Avtalet förlängs med Forenade Care Sverige för driften av Daljunkaregården och Norshöjden. Avtalet förlängs med 2 år från och med den 1 maj 2025, då nuvarande avtal går ut, till och med 30 april 2027.

Daljunkaregården är ett vård- och omsorgsboende för personer med behov av hög omvårdnad och Norshöjden är ett vård- och omsorgsboende för personer som har demens. De båda vård- och omsorgsboendena har bedrivits på entreprenad sedan 1 maj 2020.

Arbete med budget i balans

Omvårdnadsnämnden fortsätter sitt arbete med en budget i balans. Flera olika effektiviseringsförslag har tagits fram, bland annat rör förslagen att optimera bemanningen genom schemaläggning och att minska vikariebehovet. Och olika tekniska hjälpmedel ses över, exempelvis kameror som förstahandsval vid tillsyn. Tanken är att tillsyn ska kunna ske digitalt där det är möjligt och personligt där det behövs. Det blir en ekonomisk besparing, men stärker framför allt invånarens möjlighet till ett självständigt liv.

Här hittar du handlingarna från omvårdnadsnämnden och Falu kommuns andra nämnder.

Sidan uppdaterad 2023-11-23