Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

En person som tittar på en telefon

Se upp för bedrägeriförsök under jul och nyår

Under jul och nyår är det många som beställer paket och då passar bedragare på att skicka ut sms om paket att hämta. Var extra uppmärksam, säger Therese Andrén, konsumentjuridisk rådgivare.

– Jag fick själv ett sms från ett känt transportbolag om ett paket att hämta, men när jag öppnade länken i meddelandet så skulle jag registrera mina kortuppgifter och då förstod jag att det var ett bedrägeri, berättar Falu kommuns konsumentjuridiska rådgivare Therese Andrén.

Rapportera misstänkt sms

Var extra uppmärksam på sms och kontrollera att du väntar på ett paket. Du kan alltid kontakta transportföretaget via deras officiella kontaktuppgifter.

Vid osäkerhet så kan du rapportera ett misstänkt sms till kortnummer 7726. Gör så här: Vidarebefordra meddelandet till kortnummer 7726. Siffrorna motsvarar ordet SPAM på knappsatsen i telefonen och är globalt etablerat för att rapportera bluff-sms.

På så sätt kan operatörerna få information om sms:et och dess innehåll och blockera de sms som syftar till bedrägeri från att skickas till fler personer. Information hämtat från Telekområdgivarna.

Ny domstolsprövning vad gäller bedrägerier

Den 7 december 2023 lämnade konsumentombudsmannen in en stämningsansökan gentemot Nordea. Konsumentombudsmannen (KO-biträde) företräder en konsument som har blivit utsatt för ett bedrägeri och swishat pengar till en bedragare.

Som det är nu finns åtminstone ny praxis sedan 2022 som gör att den bedrägeriutsatte betalar en slags "självrisk" på 12 000 kronor, men i många fall kan individen få tillbaka resterande belopp berättar Therese Andrén.

– Denna förändring innebar att rubriceringen för den utsattes eget ansvar ändrades från "särskilt klandervärd" till "grovt oaktsam" vilket har hjälp många. I ärenden där personen själv godkänt transaktionerna via exempelvis mobilt bank-id så gäller inte den nya praxisen utan då får den bedrägeriutsatte stå för hela förlusten själv. Därför är det viktigt att Konsumentombudsmannen (KO-biträde) driver frågan till domstol om vilka bedrägerier som ska ses såsom behöriga transaktioner respektive obehöriga transaktioner.

– Du är ju lika lurad oavsett hur bedrägeriet har gått till. Förhoppningsvis blir det ny praxis så att fler kan få ersättning när de blivit utsatta för ett bedrägeri. Ses transaktionen såsom obehörig så blir nästa steg att göra en samlad aktsamhetsbedömning, säger konsumentjuridisk rådgivare Therese Andrén.

Behöriga eller obehöriga transaktioner

Först måste man bedöma om transaktionen är behörig eller obehörig. Enligt lagen (2010:738) om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument är en obehörig transaktion en transaktion som genomförs utan samtycke från kontohavaren eller någon annan som enligt kontoavtalet är behörig att använda betalningsinstrumentet. Är transaktionen behörig, alltså den utsatte själv godkänt transaktionen, är alltså lagen i nuläget inte tillämplig.

Sidan uppdaterad 2024-01-03