Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Två barn som sitter och spelar på datorn

Barn och avtal: Vad gör man när ens barn köpt saker på spel för flera tusen?

Kan barn ingå avtal och vad gäller när barnet köpt exempelvis poäng för flera tusen i spel på nätet? Vår konsumentjuridiska rådgivare Therese Andrén berättar om egen erfarenhet, och ger råd på hur man går vidare.

– För åtta år sedan spelade min son Pokemon go, och i det här spelet kan man köpa pokemonpengar för att sedan kunna köpa olika saker i spelet. Jag hade kopplat mitt kontokort till spelet för att han en till två gånger i månaden skulle kunna köpa pokemonpengar för 50 kronor. Min son frågade alltid innan köp och jag godkände varje köp med lösenord, berättar Therese Andrén och fortsätter:

– Vid ett köptillfälle så var det dålig internettäckning vilket resulterade i att köpet av pokemonpengar inte gick igenom direkt. Min son fortsatte då att trycka på köpknappen utan resultat. Sedan återkom internetuppkopplingen och helt plötsligt hade han köpt pokemonpengar för 4 000 kronor istället för 50 kronor. Vad gäller och vad kan man göra nu?

Ogiltiga avtal

– I 9 kapitlet i föräldrabalken regleras vad som gäller för barn och avtal. I regel kan barn inte ingå giltiga avtal då de är under 18 år. Har ett barn genomfört ett köp så blir det ogiltigt. Detta innebär att varan som barnet köpt ska återlämnas och pengarna ska återbetalas. Kan inte varan återlämnas ska ersättning utgå så länge det varit till nytta för barnet eller varit till skäligt underhåll.

Anledningen till att barn inte ska kunna ingå giltiga avtal är förstås för att skydda dem, men det finns undantag.

– Är du 16 år och har tjänat in pengar själv (arbetsinkomst) kan du själv få köpa varor och tjänster för de intjänade pengarna. Även barn som har ett eget hushåll får ingå avtal som gäller sin dagliga hushållning, exempelvis köpa kläder och mat. Får ett barn egendom i gåva eller genom ett testamente villkorat att barnet får rådighet över egendomen, så gäller det i princip, säger Therese Andrén.

Så resonerar ARN

Vad gäller köp i spel så har Allmänna reklamationsnämnden - ARN - resonerat som följande:

Ärendenummer 2011-08574

I ett ärende från ARN hade en förälder kopplat sitt kontokort till ett spel som den 11-årige sonen hade tillgång till. Sonen hade sedan handlat för 2 654 kronor i spelet. ARN konstaterade att koppla ett kontokort är att ses såsom att ge ett barn kontanter som barnet kan handla för i butik. Förutom tillgång till ett betalningsmedel konstaterade ARN att det behöver vara en vara eller en tjänst som ett barn i den åldern normalt får köpa. Köp under en lång tid och köp av liknande produkter i en butik skulle ses som normalt för en 11-åring.

Motparten har därför inte haft skäl till att tro att samtycke inte fanns vilket gör köpen bindande. Så i det här fallet var köpen giltiga för att förmyndaren kopplat sitt kort - möjliggjort köp - och köpen var normala för barnets ålder samt pris per köp och vad för slags köp. Motparten hade alltså ingen anledning att tro att samtycke inte fanns från förmyndaren.

Ärendenummer 2023-06685

I ett annat ärende från ARN hade en förälder kopplat sitt kontokort till ett spel som den 11-åriga dottern hade tillgång till, och dottern handlade i spelet för cirka 140 000 kronor under några månader. ARN kom fram till att:

Det åligger förmyndaren att tillse att erforderliga säkerhetsåtgärder vidtagits. Genom att inte göra det får han enligt nämndens bedömning indirekt ha samtyckt till köpen.

Så gick det för Therese Andrén

Hur gick det då för Therese Andrén och pokemonpengarna?

– I mitt ärende kontaktade jag direkt företaget och förklarade situationen. Jag hade skyddat köpet genom att det krävdes lösenord vid köp, och att det köptes pokemonpengar vid ett tillfälle för 4 000 kronor. Företaget återbetalade faktiskt pengarna som dragits från mitt kort direkt, säger Therese Andrén.

Tips till dig som förälder

  • Koppla inte ditt kontokort till barnets spel. Olika spel har oftast egna säkerhetslösningar man kan ta del av om man ändå vill köpa något. Se verkligen till att det finns en spärr/lösenord vid köp så barnet inte fritt kan handla.
  • Har du som förmyndare/förälder tecknat ett telefonabonnemang för ditt barn är så kan du lägga en spärr för betaltetjänster så att ditt barn inte kan ingå avtal och kostnaden läggs på mobilfakturan. Alla operatörer har en sådan spärr.
  • Har ditt barn handlat utan ditt samtycke så kontakta företaget och förklara situationen (gärna skriftligt).

Om du har frågor eller behöver råd så kan du höra av dig till Falu kommuns konsumentjuridiska rådgivare Therese Andrén via kontaktcenter 023-830 00 eller kontaktcenter@falun.se

Sidan uppdaterad 2024-02-07