Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

ordförandeklubba på bord

Beslutat av omvårdnadsnämnden den 21 mars

Nya gruppbostäder byggs i Hälsinggården och Sundborn. Förvaltningsövergripande kvalitetskriterier har tagits fram och en ny demensstrategi gäller för kommunen.

Falu kommun, som många andra kommuner, står inför stora utmaningar i takt med att den åldrande befolkningen ökar och att antalet personer med demenssjukdom blir fler. Den nya demensstrategin med tillhörande aktiviteter ger en tydlig riktning för förvaltningen både på kort och lång sikt på vilket sätt frågor kring demens ska hanteras och förvaltas.

Demensstrategin utgör en grund för arbetet kring personer med demenssjukdom och ska gälla alla som verkar inom omvårdnadsnämndens ansvarsområde.

Kvalitetskriterier

Omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier syftar till att tydliggöra kvalitetskrav, lägsta godtagbara standard, som tjänsterna inom vård- och omsorgsboende, hemtjänst och ledsagning samt dagverksamhet ska erbjuda. Kvalitetskraven ska säkerställa att den enskilde får en omsorg och omvårdnad som kännetecknas av god kvalitet. Kvalitetskriterierna ligger även till grund för krav vid eventuell upphandling.

Nya gruppbostäder byggs

En ny gruppbostad inom socialpsykiatrin kommer att byggas i Hälsinggården med sex lägenheter. Enligt preliminär byggplan pågår byggnationen under 2024 fram till årsskiftet 2024/2025.

Ytterligare en ny gruppbostad byggs i Sundborn med fem lägenheter. Enligt preliminär tidplan pågår byggnationen under 2024/2025.

Sidan uppdaterad 2024-03-27