Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Avverkade träd

Nu avverkas riskträd vid järnvägen genom Falun

Trafikverket har påbörjat arbetet med besiktning/avverkning av träd som utgör risk för järnvägen längs Bergslagsbanan genom Falun. Arbetet bedrivs dagtid måndag-fredag.

Träd som faller över järnvägen förorsakar varje år stora störningar i tågtrafiken och kostsamma skador.

Tåg­förseningar betyder olägenheter för såväl resenärer som gods­transportörer.

Under april har därför Trafikverket påbörjat en besiktning/avverkning av riskträd intill järnvägen som går genom Falun.

Arbetet bedrivs dagtid måndag till fredag och utförs av Ansjö Skog & Markkonsult AB och beräknas pågå under perioden april till och med Juni 2019.

Arbetet kan medföra störande moment som buller vid körning med maskiner vid röjning och avverkning, vilket vi hoppas ni har överseende med.

Genom att Trafikverket trädsäkrar området närmast spåret kan störning­arna på tågtrafiken reduceras väsentligt.

Det innebär att träden intill spåret avverkas eller beskärs så att inga träd eller grenar ska behöva falla på spåranläggningen och förorsaka skador eller störningar.

Sidan uppdaterad 2019-04-17