Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Barn som leker

Satsning på större och roligare lekplatser

En större satsning görs nu för att göra Nybroparken till Faluns stora centrala lekplats. Större områdeslekplatser rustas även de upp medan några av de minsta, mest slitna eller dåligt besökta lekplatserna kommer att tas bort, efter beslut av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

En översyn har gjorts av alla lekplatser som förvaltas av kommunen. Det handlar om ett 70-tal, förskole- och skolgårdar borträknade. Det visade sig att flertalet av lekplatserna är gamla, har slitna lekutrustningar och ett relativt enformigt utbud.

Efter översynen uppstod frågan om de tilldelade resurserna skulle användas till att hjälpligt underhålla alla lekplatser – eller bevara och utveckla intressanta och roliga lekplatser.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden valde i det läget att anta en lekplatsstrategi som bland annat säger att kvalitet skulle gå före kvantitet gällande kommunens lekplatser.

Strategin pekade också ut att lekplatserna ska tilltala fler åldrar, vara säkra, stimulerande, tillgängliga och inkluderande. Inom varje närområde ska det satsas på den lekplats som har bäst förutsättning att utvecklas.

I strategin ingår även en analys av den geografiska fördelningen av lekplatserna idag, barntätheten, socioekonomiska olikheter och nya exploateringsområden inom kommunen och närhet till naturområden.

Redan förra året började man att jobba efter strategin och förra året rustades lekplatsen i Danholn samt lekplatsen på Spadarvsvägen i Sundborn upp för närmare 500 000 kronor.

Under 2019 är det dags för lekplatserna på Typografvägen i Hälsingberg, vid Sockenvägen i Haraldsbo, på Backberget i Hosjö samt lekplatsen på Linnévägen att rustas upp.

Ett 20-tal andra lekplatser kommer att få ett vårunderhåll, vilket innebär att gamla gungsitsar lagas eller byts ut.

Nybroparken ska bli Faluns stora centrala lekplats

Men den stora nyheten är satsningen som görs på Nybroparken, som ska bli Faluns stora centrala lekplats med lek och aktivitetsytor för stora som små.

Här ska finnas något för alla och plats för både lek och umgänge. Det blir bland annat många nya lekredskap och fler sittplatser.

Under byggtiden kommer stora delar av parken att behöva vara avstängd. Preliminärt kommer arbetet att påbörjas redan under maj månad.

Några av kommunens äldre lekplatser försvinner under året.

Lekutrustningen på Skrivarevägen och Stilvägen i Hälsingberg tas bort, och det samma gäller för lekplatsen Sandsberg i Sundborn som är i dåligt skick.

Du kan läsa mer om Falu kommuns lekplatsstrategi på: https://www.falun.se/trafik--resor/torg-och-allmanna-platser/lekplatser/lekplatsstrategi.html Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad 2019-05-09