Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild som visar vilken format det ska vara 922 gånger 935 pixlar

Bättre cykelväg vid Södra skolan i höst

Cykelvägen vid Södra skolan blir två meter bredare i höst. Arbetet startar i nästa vecka och beräknas vara färdigt i oktober. Skolvägar har högsta prioritet i kommunens utbyggnadsplan.

När Falu kommun bygger ut cykelbanenätet så satsas i första hand på att cykelvägarna till skolorna blir säkrare.

- Förra året byggde vi nya gång- och cykelvägar där det saknades längs Norra Järnvägsgatan och Seminariegatan, så nu finns det sammanhängande gång- och cykelvägar längs hela Norra Järnvägsgatan och längs större delen av Seminariegatan, berättar Anna-Lena Söderlind, projektledare för Falu cykelkommun.

- Att förbättra säkerheten runt skolorna har högsta prioritet och i det området ligger fyra skolor och åtta förskolor.

- För att förbättra säkerheten ytterligare satsade vi även stort på ny belysning längs sträckan samt även längs cykelbanan invid Hanröleden, säger Anna-Lena Söderlind.

I sommar har byggnationen av en gång- och cykelväg längs med Vallvägen i Hosjö inletts för att fram­förallt göra det säkrare för barn och ungdomar att ta sig till och från Hosjöskolan och förskolan Vallen.

Och i nästa vecka startar arbetet med att förbättra gång- och cykelvägen vid Södra skolan och Erlaskolan. Etapp 1 är en sträcka på 300 meter mellan Strandvägen och Södra skolan. Här ska den befintliga gång- och cykelvägen breddas från 2,5 meter till 4,80 meter. Bilvägen blir därmed smalare.

– Idag uppmuntrar den breda bilvägen på Myntgatan förbi Södra skolan bilisten att köra snabbare än vad man får. Med lite smalare bilväg och bredare cykelväg hoppas vi komma åt det problemet, säger projektledare Ellen Andreason.

Den första etappen beräknas vara klar vecka 41. Etapp 2 planeras till 2020. Då breddas resten av gång- och cykelvägen från Strandvägen till rondellen vid Gruvgatan.

Under anläggningstiden kommer framkomligheten vara begränsad och gång- och cykeltrafiken kommer att ledas om.

Projektet som därefter står på tur i utbyggnadsplanen är att se över en gång- och cykelväg längs Stigaregatan från museet upp till Coop.

Sidan uppdaterad 2019-08-05