Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild från en av busshållplatserna

Busshållplatser avstängda vid ombyggnation

Busshållplatserna Hälsinggården E16 och Hälsingberg E16 kommer vara avstängda 12 augusti till 4 oktober. Detta gör att busslinje 152 kommer få en annan sträckning.

För att det ska bli en bättre och säkrare miljö för både busstrafikanter och cyklister, så kommer busshållplatsen vid Melkers - Hälsinggården E16 - att byggas om. Under den här tiden så kommer alltså både den här hållplatsen och hållplatsen intill - Hälsingberg E16 - att vara avstängda.

Annan sträckning för buss 152

Detta gör att busslinje 152, med riktning Knutpunkten Falun och Borlänge/Skräddarbacken, kommer att få en annan sträckning under den här perioden. Bussen kommer inte att trafikera de berörda busshållplatserna under byggtiden.

Enligt Dalatrafik så kommer buss 152 att - efter hållplats Klingvägen - åka rakt i rondellen mot Humlebacken och fortsätta via Tryckerivägen, innan den åter svänger upp på E16 och angör ordinarie linjesträckning.

Berör även gång- och cykelväg

Under byggtiden kommer flexhållplatserna Humlebacken på Hälsingbergsvägen och Melkers på tryckerivägen, att användas som ordinarie hållplatser.

Byggprojektet innebär också att den ordinarie gång- och cykelvägen vid Melkers kommer att vara avstängd och att gång- och cykeltrafiken kommer att ledas om.

Sidan uppdaterad 2019-08-09