Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Cyklister och gående. Foto Ulf Palm.

Gångfartsområdet börjar vid gatukorsningen Stigaregatan-Myntgatan.

Så kör och cyklar du på gångfartsområden och gågator

Många undrar vad som egentligen gäller på Faluns gågator och gångfartsområden. Vi ska försöka reda ut frågetecknen.

I Falun finns flera gågator exempelvis på Holmgatan, Falugatan och Åsgatan. Det finns också gångfartsområden på till exempel Östra hamngatan, Myntgatan och Slaggatan, se karta. Gemensamt för de olika områdena är att här anpassar sig övrig trafik till de gående. Tanken är att skapa en trygg miljö för de som besöker centrum, promenerar och tar en fika eller shoppar.

– Falun ska vara en trevlig stad att vistas i och då kan det vara bra med gator där det är på de gåendes villkor, säger Anna-Lena Söderlind, trafikplanerare på Falu kommun.

Bil och cykel i gångfart och väjningsplikt mot gående

På gångfartsområden så har du som cyklist och fordonsförare väjningsplikt mot gående, och åker i gångfart, maximalt cirka 7 kilometer i timmen. Samma sak gäller för cykel på en gågata men där är motorfordon inte tillåtna, med vissa undantag, se regler nedan.

Falugatan från Holmgatan till Östra hamngatan har förändrats från bussgata, till gångfartsområde med parkeringar och slutligen till gågata. Efter önskemål från butiksägare så är också Slaggatan från Nybrogatan till Magasinsgatan, sedan några år ett gångfartsområde under sommarhalvåret.

Karta över Falu centrum. Mät och Karta Falu kommun.

Gångfartsområden, gågator och cykelöverfarter i Falun. Gångfartsområde vid Högskolan Dalarna utanför bild.

Regler

Gäller för både gågata och gångfartsområde: Du får inte köra fordonet med högre hastighet än gångfart. Du får inte parkera fordonet. Du som är förare har väjningsplikt mot gående.

Gäller för gågata: Du får inte köra ett motordrivet fordon på en gågata annat än för att korsa den. Undantaget är:

  • varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan.
  • transporter av gods eller boende till eller från adress vid gågatan.
  • transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande vid gågatan.
  • transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress vid gågatan.

Källa Transportstyrelsen.

Två trafikskyltar

Skylt till vänster gågata och skylt till höger gångfartsområde

Sidan uppdaterad 2019-08-12