Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Två personer med arbetskläder ses från knäna och nedåt. De står på en yta som håller på att anläggas.

Bättre cykelväg längs hela Myntgatan

Nu startar arbetet med andra etappen av cykelvägen längs Myntgatan

För ett år sedan stod den breddade cykelvägen mellan Södra skolan och Strandvägen klar. Nu i veckan kommer arbetet i gång för att förbättra gång-och cykelbanan längs resten av Myntgatan, det vill säga fram till Gruvgatan.

Gång- och cykelbanan ska breddas och körbanan ska smalnas av. Idag tyder allt på att den breda bilvägen på Myntgatan uppmuntrar bilisten att köra snabbare än vad man får. Med en lite smalare bilväg och bredare cykelväg hoppas kommunen komma åt problemet.

Förutom att hela körbanan kommer att läggas om kommer busshållplatserna flyttas och ny belysning kommer att monteras. Bland annat kommer busshållplatsen vid Tiskens vårdcentral flyttas till Kulturhuset Tio14.

Inledningsvis kommer det byggas en cykelöverfart vid Strandvägen och ledningar av olika slag läggs ned fram till järnvägsviadukten.

Arbetena kommer att pågå så länge vädret tillåter. Till våren fortsätter man med sträckan mellan järnvägsviadukten och Gruvgatan.

Under anläggningstiden kommer framkomligheten vara begränsad och gång- och cykeltrafiken kommer att ledas om.

Huvudcykelstråken ska bli säkrare

Myntgatan är en del av ett så kallat huvudcykelstråk. När Falu kommun bygger ut cykelbanenätet så satsas i första hand på att huvudcykelstråken ska bli säkrare.

I Falun finns tre huvudcykelstråk: det blå stråket, Slätta – centrum – Källviken, det gröna stråket, Stennäset – centrum – Hosjö och det röda stråket, Lugnet – centrum – Gamla Berget.

Stråken är dragna så att de ska vara gena, säkra och trygga samt att enkla att nå för en stor del av befolkningen.

Cykelplanen visar vägen

"Det finns många bra cykelvägar i Falu kommun men för att kunna öka cyklandet krävs det cykelvägar som kan konkurrera med bilvägarna". Så inleds Falu kommuns cykelplan.

Cykelplanen ligger till grund för utbyggnaden av cykelbanenätet i Falun och gäller fram till 2030. Planen fortsätter: "Den som väljer cykeln ska inte behöva acceptera sämre framkomlighet, mindre trygghet, högre olycksrisker och sämre vägvisning än vad bilen har. Det ska ställas minst lika höga krav på planering, drift och underhåll för cykeltrafiken som för biltrafiken".

- Nu i dessa tider när vi ska hålla oss fysiskt åtskilda och kanske inte tränar som vanligt blir cykeln ett extra viktigt alternativ för oss att transportera oss på. Vi slipper trängas på bussar och vi får samtidigt fysisk träning och frisk luft, säger Mathias Westin, på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad 2020-11-18