Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Intervjupersonerna på cykel vid en cykelöverfart.

Mikael Stenemyr, projektingenjör och Anna-Lena Söderlind, trafikplanerare, båda Falu kommun.

Nu bygger vi fler cykelöverfarter

Nu har bygget av ytterligare sju stycken cykelöverfarter startat, mot Källviken. Idag finns 27 cykelöverfarter och kommunen planerar för fler.

- Cykelöverfarterna är en del i att genomföra cykelplanen. Målet är att göra det enklare och säkrare att cykla. En undersökning visar på att bilarnas medelhastighet vid cykelöverfarterna sänks och att en högre andel bilar lämnar företräde till cyklister, säger Anna-Lena Söderlind, trafikplanerare, Falu kommun.

- 2017 byggde vi våra första cykelöverfarter vid Svärdsjögatan och nu är vi uppe i 27 stycken. Det känns jättebra att vi satsar på cyklisterna, tillägger Anna-Lena Söderlind.

Idag finns cykelöverfarter vid Svärdsjögatan, Promenaden, i Slätta och vid Hösjöskolan. Nu har bygget av fler cykelöverfarter startat. Det ska bli sju nya överfarter längs sträckan Sturegatan och Källviksvägen, mot Källviken.

- Sträckan är en del av huvudcykelstråket mellan Källviken och centrum. Ifjol breddade vi gång- och cykelvägen på Myntgatan mellan Timmervägen och Strandvägen och i år breddar vi gång- och cykelvägen mellan Strandvägen och Gruvgatan.

- Sedan tidigare är huvudcykelstråket längs Myntgatan mellan Gruvgatan och Stigaregatan färdigställt. När samtliga cykelöverfarter som vi planerat mot Källviken är på plats, då är huvudcykelstråket mellan Källviken och centrum färdigställt, förklarar Anna-Lena Söderlind.

- Vi har fått lite mer än en fjärdedels statlig medfinansiering för cykelöverfarterna längs Sturegatan och Källviksvägen, upplyser Mikael Stenemyr, projektingenjör, Falu kommun.

Så här gör du vid en cykelöverfart

Mikael Stenemyr förklarar vad som gäller vid en cykelöverfart:

- Vid en cykelöverfart har trafikanterna ett gemensamt ansvar att ta hänsyn till varandra. Det är som ett övergångsställe för cyklister, så bilister har väjningsplikt mot cyklister. Överfarterna är upphöjda så att du som bilist ska kunna passera i max 30 kilometer i timmen och det är förbjudet att stanna tvärs över en cykelöverfart.

Karta över befintliga och planerade cykelöverfarter i Falun Pdf, 1 MB.

Det här gäller vid en cykelöverfart (film)

Sidan uppdaterad 2021-09-17