Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Styre på en elsparkcykel och händer som håller i det

Kommunfullmäktige ändrade ordningsföreskrifter för elsparkcyklar

Nu tillåts 350 elsparkcyklar i Falun. De uthyrande företagen ska söka polistillstånd och betala en avgift för varje fordon. Syftet är att uppnå god framkomlighet och säkerhet för alla.

Flera politiker i fullmäktige betonade tillgängligheten på gator och torg och vikten av att hålla ordning på elsparkcyklarna. Miljöpartiet ville ha maximalt 150 elsparkcyklar, men beslutet blev maximalt 350 elsparkcyklar, enligt förslaget.

Polistillstånd, avgift och dialog

Beslutet innebär att de allmänna lokala ordningsföreskrifterna ändras för elsparkcyklar. Det för att: "Uppnå god framkomlighet och säkerhet för alla trafikgrupper samt med hänsyn till estetiska aspekter".

Efter beslutet i fullmäktige krävs tillstånd från polismyndigheten för uthyrning av elsparkcyklar i Falu kommun, samt att en avgift införs för varje elsparkcykel.

Kommunen får med beslutet kontroll över vilka företag som kan komma att etablera sig, samt en möjlighet att ändra maximalt antal elsparkcyklar i Falun.

Beslutet innebär också att uthyrare av elsparkcyklar först behöver ha en dialog med kommunen och polismyndigheten, innan de kan etablera sig i Falun.

En utvärdering ska senare göras hur det fungerat med elsparkcyklar i Falun.

Speciella regler

Eftersom elsparkcyklar och andra så kallade enpersonersfordon klassas som cyklar, så gäller också samma regler. Det innebär bland annat att fordonen inte får framföras på gågator och att gångfart (maximalt 7 kilometer i timmen) ska hållas på gångfartsområden.

Specifika regler för elsparkcyklar är bland annat att de får gå maximalt 20 kilometer i timmen, att bara en person får åka på fordonet och att personer under 15 år ska ha hjälm när de åker.

Vissa uthyrningsföretag har också en 18-årsgräns, för att få framföra en elsparkcykel.

Ansvar

Du som hyr en elsparkcykel, uthyrningsföretagen och kommunen, alla har ett ansvar att fordonen lämnas på rätt sätt, och inte utgör en trafikfara eller hinder.

Om du hyr elsparkcykel, vänligen lämna den i avsedda cykelställ där det finns, eller annars i eller bredvid ett vanligt cykelställ. Om du inte lämnar elsparkcykeln på rätt sätt så kan det bli fråga om böter. Läs igenom reglerna hos uthyraren innan du hyr.

Läs mer om elsparkcyklar och hur du anmäler de som står felparkerade eller trafikfarligt.

Sidan uppdaterad 2022-04-21