Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Åsgatan, Kristine kyrka och Rådhuset. En man går på ett övergångsställe.

Öppnar för biltrafik upp till Stora torget

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att biltrafik ska tillåtas runt Kristine kyrka. Med det menar Falualliansen att tillgängligheten ökar och det blir ett mer levande centrum. Oppositionen är kritiska mot beslutet och kommer att överklaga.

Falualliansen tillsammans med Sverigedemokraterna röstade igenom beslutet att öppna upp för biltrafik runt Kristine kyrka, via Svärdsjögatan, Åsgatan och Kristinegatan. Beslutet togs med minsta möjliga marginal 7 för och 6 emot, och trots att förvaltningens utredning visat att det går emot tidigare tagna planer och inriktningsbeslut.

– Beslutet gick emot förvaltningens förslag men kommer att ge Falun ett mer levande centrum. Vi har inom Alliansen diskuterat innehållet i förvaltningens utredning men funnit att tillgängligheten är så viktig att nämndens beslut har stor betydelse för Falun, säger Kent Svens (M), 1:e vice orförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, och fortsätter:

– Lugnet är en samlingsplats för människor som reser hit för att delta i de evenemang som ordnas på platsen. Många av besökarna har aldrig varit i Falun tidigare och den givna vägen från Lugnet mot centrum är Svärdsjögatan. Även fjällturismens resväg har förändrats i och med att allt fler kör efter en GPS i stället för att följa skyltningen genom Borlänge. Detta innebär att vi har en ökad trafik från fjällen främst efter Lugnetleden. Även för trafiken från fjällen så är Svärdsjögatan den första vägen mot Falu centrum. En en hel del trafik med förare som inte känner till Falun kör alltså Svärdsjögatan in mot centrum. Vi vill att de ska upptäcka Stora torget och vårt vackra centrum i stället för att hamna på "Inre ringen” för vidare färd mot Borlänge eller Gävle. Det är vår övertygelse att detta kommer att gynna handel, restauranger och hotel i vår stad. Tillgängligheten kommer att öka och vi får ett mer levande centrum, säger Kent Svens.

Stark kritik från oppositionen som tänker överklaga

Oppositonen i nämnden som består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är kritiska till beslutet, då de anser att det bland annat går emot många andra planer och tidigare fattade beslut.

– Det är anmärkningsvärt att Falualliansen bara ett par veckor efter att kommunfullmäktige utlyst klimatnödläge nu tar ett beslut som innebär utökad trafik på vårt vackra torg. Vi ifrågasätter deras ambitionsnivå gällande agenda 2030 arbetet. De sätter sig över beslut som kommunfullmäktige antagit i enighet, och de struntar i deras egna tidigare fattade beslut i hur vi ska hantera trafikfrågor. De går också emot viljan från polisen, brottsförebyggande rådet, näringslivet, Falu kommuns egna experters analys och Centrala stadsrums ambition i hur de ser att vi ska nyttja vårt torg på bästa sätt. Vi i Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kan inte stå bakom detta beslut och kommer att överklaga, säger Paula Aspfors (S), 2:e vice ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Det är nu upp till förvaltningen att ta fram en lösning enligt det beslut som nämnden fattat, och öppna upp för biltrafik till Stora torget.

Sidan uppdaterad 2022-05-05