Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Östra Hamngatan med Faluån i förgrunden, parkerade bilar och den gråa väggen av Bergströms galleria.

Dags för efterlängtad brygga i Faluån

Snart startar byggnationen av Årummet etapp 2, med bland annat en brygga i Faluån vid Östra Hamngatan. Det kommer vara en arbetsplats under en period, med borttagna parkeringsplatser, men det kommer att gå att åka bil åt båda håll.

Vi bygger om Årummet för att skapa en attraktivare och mer levande del av Faluns stadskärna för såväl Falubor som turister. Målet är att öppna upp staden mot ån och skapa plats för mötet.

En medborgardialog genomfördes under år 2013 och 2014.

De mest populära idéerna var: • Ta bort/minimera buss- och biltrafik • Uteservering • Sittplatser • Park/grönska • Cykel- och gångstråk • Ta bort parkeringar • Snygga upp fasader • Aktiviteter • Fontän/pool/vattenskulptur.

De förslag och synpunkter som kom in fanns med som en del i underlaget till gestaltningsprogrammet som i sin tur låg till grund för projekteringen.

Nu byggs etapp 2

Årummet etapp 2 innefattar bland annat att bygga en stödmur vid Faluån och en brygga i ån vid Östra Hamngatan, som båda ska vara klara till Åfesten 2023.

Arbetet kommer att pågå under perioden 26 september 2022 - 1 juni 2023. Parkeringsplatserna bakom Bergströms galleria stängs då av och trafiken i båda riktningar, leds via de tidigare parkeringsplatserna.

Årummet etapp 2 innefattar även en upprustning av Östra Hamngatan mellan Vattugränd och Gruvgatan, hur stor den upprustningen kommer att bli är ännu inte klart.

Läs mer om Årummet Länk till annan webbplats.

Skiss Östra Hamngatan uppifrån

Arkitektskiss där bryggans placering syns. Det är ännu inte klart hur gatan och området mot Bergströms galleria kommer att se ut.

Sidan uppdaterad 2022-09-23