Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Nordsvensk brun häst drar en mekanisk slåttertröska med en man på.

Sture och Vippen klipper gräset för kommunen

Kan vi använda rena hästkrafter för att minska användningen av bensin och diesel och samtidigt bidra till en lugnare och mindre bullrande miljö? Det vill Falu kommun undersöka genom att klippa en del av gräsytorna i Kålgården och Åsbo med hästdragen gräsklippare.

I sommar kan du stöta på en hästdragen gräsklippare om du rör dig i Kålgården eller i Åsbo. Det är Falu kommun som vill testa om stadens gräsmarker kan skötas på ett fossilfritt sätt som samtidigt bidrar till en rikare biologisk mångfald och lugnare miljö.

- Vi står för stora utmaningar när det gäller klimat och biologisk mångfald. Falu kommun behöver bidra i det arbetet och i skötseln av våra grönytor finns potential att förändra våra arbetssätt till det bättre, säger Pär Karlsson, kommunbiolog.

Det är företaget Hästkraften som klipper gräset och till sin hjälp har de Sture och Vippen som är nordsvenska brukshästar. Testprojektet är ett av de nytänkande initiativ som kommunen satsar på för att öka verksamheternas hållbarhet. I det här fallet minskad klimatpåverkan, ökad biologisk mångfald och trevligare boendemiljö.

- För att skapa utrymme för en rikare flora och på så sätt ett rikare insektsliv planerar vi också att pröva en mer slåtterängsliknande skötsel av gräsytorna. Det vill säga att det slagna gräset förs bort så att marken magrar ur, vilket gynnar ängsväxter. Det här kommer vi testa i Herrhagen, förklarar Pär Karlsson.

Om försöken faller väl ut och inte blir omotiverat dyrt kan metoden inlemmas i ordinarie drift.

Sidan uppdaterad 2023-06-08