Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Rad med parkerade bilar. Vinter och några bilar har takboxar.

Arkivbild som inte har något direkt samband med texten nedan.

Nya felparkeringsavgifter

Kommunfullmäktige har fattat beslut om revidering av felparkerings- och kontrollavgifter i Falu kommun. Ett beslut som tidigare missats och som gjort att vissa parkeringsböter som delats ut sedan 2020 haft för hög avgift.

År 2020 fattade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ett beslut om att höja spannet för felparkerings- och kontrollavgifterna på kommunal kvartersmark.

Senare upptäcktes att det är kommunfullmäktige och inte nämnden som beslutar om inom vilket spann avgifterna ska vara, vilket innebär att nämndens beslut var ogiltigt. Vissa typer av parkeringsavgifter har därför haft för hög avgift under åren 2020-2023.

Kommunfullmäktige beslutade sedan i korrekt ordning den 12 december 2023 att felparkeringsavgifter i Falu kommun, enligt lagen om felparkeringsavgift (1976:206) och förordning om felparkeringsavgift (1976:1128), får tas ut med högst 1 300 kronor och lägst 400 kronor. Kontrollavgifter i Falu kommun, enligt lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (1984:318), får tas ut med högst 1 300 kronor och lägst 400 kronor.

Eventuell delåterbetalning för dig som fått för hög avgift

Du som fått kontrollavgift åren 2020-2023 som överstiger 700 kronor eller fått felparkeringsavgift exempelvis på parkeringsplats för rörelsehindrade, som överstiger 1000 kronor, kan därför ha rätt till delåterbetalning.

Det förutsätter att du kan visa upp formellt krav på erlagd felparkerings- eller kontrollavgift och att denna är betald. Hör av dig till kommunens kontaktcenter, telefon 023-830 00.

Sidan uppdaterad 2024-01-11