Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Två kvinnliga kollegor och en manlig vid arbetsbord med datorer. En kvinna gör tecken men handen som visar att något lyckats.

Snabbare tillstånd för verksamhet på kommunal mark

Från och med 1 februari inför Falu kommun ett nytt och effektivare system för att ansöka om trafikanordningsplan, tillstånd för att gräva, schakta eller använda allmän plats.

- Vi har digitaliserat ett system som tidigare krävde en hel del handpåläggning från vår sida. Nu blir handläggningstiden betydligt kortare och man kan dessutom följa sitt ärende, förklarar trafikingenjör Roger Saade.

Du ansöker om trafikanordningsplan och tillstånd att gräva, schakta eller använda kommunal mark här på falun.se under Självservice.

Ansökan om schakt- och grävtillstånd, Ta-plan

Platsupplåtelse söks direkt hos kommunen

En annan nyhet är att den som vill ansöka om platsupplåtelse ska göra det direkt hos kommunen. Tidigare har ansökan gjorts hos Polisen, som skickat ärendet vidare till kommunen. Med det nya systemet kan kommunen påbörja granskningen av ansökan samtidigt som den skickas vidare till Polisen.

- Det här kortar ner tiden betydligt för den som väntar på ett tillstånd. Men för att vara säker på att du får ditt tillstånd i tid bör du ändå ansöka minst fyra veckor innan du vill använda platsen, upplyser Roger Saade.

Ansökan om platsupplåtelse

Sidan uppdaterad 2024-02-01