Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Vy över Kulturhuset främst med Västra skolan i bakgrunden.

Västra skolan, i bakgrunden på bilden, får 90 nya högstadieplatser.

Västra skolan får 90 nya högstadieplatser

Minst 90 nya högstadieplatser ska skapas vid Västra skolan. Meningen är att platserna ska tas fram i befintliga lokaler.

Behovet av högstadieplatser i centrala Falun kommer att vara stort under de kommande åren. Vid sitt senaste sammanträde beslutade barn- och utbildningsnämnden att minst 90 nya högstadieplatser ska skapas vid Västra skolan.

– Platserna skapas i befintliga lokaler, vilket i sin tur innebär att det kommer att kunna göras relativt snabbt och kostnadseffektivt, säger nämndordförande Björn Ljungqvist (M).

Meningen är att platserna ska inrymmas i de lokaler som idag används av Centrum för flerspråkighet (CF). CF skapades initialt för att möta de utmaningar som Sverige och Falun ställdes inför efter den stora flyktingtillströmningen 2015, introduktion av nyanlända barn.

– Idag ansvarar man även för modersmålsundervisningen. Eftersom situationen ser annorlunda ut idag, jämfört med 2015, har nämnden beställt en utredning av hur CF:s verksamhet och kompetens ska organiseras för att möta dagens och framtidens utmaningar, säger Björn Ljungqvist.

Nämnden fattade också ett beslut om att avveckla den tillfälliga paviljongförskola som funnits i anslutning till Gruvrisskolan. Detta ska göras senast den 31 juli 2022.

– Beslutet innefattar också att förskolan Guldstigen ska moderniseras och byggas ut med sex platser, samt att vi skapar 24 nya förskoleplatser i förskolan Tingsvägen, där det i dag är en fritidsgård. Tillfälliga lokaler är smidiga lösningar för akuta behov, men är väldigt dyra. Förändringen innebär att nämnden förväntas spara, och omfördela, cirka 3 miljoner kronor per år, säger Björn Ljungqvist.

Nämnden fattade också beslut om att göra en fördjupad utredning kring flytt av nattförskolan, för vårdnadshavare med behov av barnomsorg på natten, från gamla Kvarnbergsskolan på Ugglevägen till förskolan Manhem i hörnet Svärdsjögatan/Värdshusvägen.

–I övrigt har förvaltningen redovisat svaren på de tilläggsyrkanden som beställdes av nämnden i juni. I och med detta ligger skolstrukturutredningen som helhet ”på bordet” för vidare politisk behandling, slutar Björn Ljungqvist.

Sidan uppdaterad 2020-09-29